“Ik ben nú al meer bezig met techniek en ontwikkeling. Die vrijheid is geweldig; dat kan ik zo nog jaren volhouden.”
Lees verder.
“Binnen twee maanden stond de handtekening op papier”
Lees verder.
“Uit zelfbescherming vroeg ik uiteindelijk Adcorporate om het feitelijke verkoopproces voor mij te voeren”
Lees verder.
“Vanaf het begin waren we een team en voelde het als een echte samenwerking.”
Lees verder.
“Ik kende Fred en Marcel al via mijn netwerk en wist dat ik ze kon vertrouwen om voor mij een goede prijs te onderhandelen.”
Lees verder.

Bedrijfsovername advies van een betrokken deskundige adviseur.

Wilt u een bedrijf kopen of verkopen? Zorg dan dat u de bedrijfsovername goed regelt door bedrijfsovername advies in te schakelen, ook in het geval van een management buy-in (MBI) of een management buy-out (MBO). Vaak gaan ondernemers hier zelf mee aan de slag, begrijpelijk. Maar, een bedrijf overnemen vraagt om een goede voorbereiding, hier komt heel wat bij kijken. Denk aan de fiscale en juridische aspecten en het bepalen van de bedrijfswaarde. Maar ook het benutten van kansen, onderhandelen en een stukje risicobeheer.   Neem contact op  

Hoe ziet een bedrijfsovernametraject eruit?

Met Adcorporate heeft u altijd een deskundige en betrokken bedrijfsovername-adviseur aan uw zijde. Wij helpen u bij het verkopen van uw bedrijf en ondersteunen en adviseren op zakelijk, financieel én emotioneel vlak. Daarnaast adviseren we ook bij aankooptrajecten. Het bedrijfsovernametraject bestaat uit 5 stappen. We beginnen met een goudeerlijk gesprek.

Tips bij een bedrijfsovername

Tip 1: Goede voorbereiding
Met een goede voorbereiding komt u niet voor onaangename verassingen te staan.

Tip 2: Begin weloverwogen aan het traject
Zorg dat u met volle overtuiging aan het traject begint. Indien u twijfelt, dan merkt de andere partij dit nagenoeg altijd, met als gevolg dat het traject vastloopt of zelfs staakt.

Tip 3: Laat u niet gek maken door uw omgeving
Laat u niet gek maken door “succesverhalen” en “horrorverhalen” die u hoort van anderen. Als zoekende ondernemer is het wel goed om een paar mensen te hebben die u bijstaan in het proces.

Tip 4: Ben en blijf realistisch
Het komt wel eens voor dat kopers of verkopers verwachtingen ontwikkelen die niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld door enthousiasme, koop- of verkoopbereidheid, gebrek aan ervaring of media-aandacht. Waak voor onrealistische verwachtingen.

Tip 5: “Nee” is ook een antwoord
Ben er op voorbereid dat u ook “nee” als antwoord kunt geven of krijgen. Een afwijzing incasseren kan lastig zijn, maar zie het als een leermoment voor het volgende traject.

Tip 6: Laat prijs niet leidend zijn
De prijs is een belangrijk aspect, maar minstens zo belangrijk zijn de voorwaarden en de klik met de andere partij.

Tip 7: Leef u in, in de rol van de tegenpartij
Bij een bedrijfsovername heeft u te maken met twee partijen; de koper en de verkoper. Uiteindelijk moet u er samen uitkomen, dus leef u in, in de rol van de tegenpartij.

Tip 8: Volg uw gevoel
Bij de verkoop van uw bedrijf, wilt u dat het in goede handen terechtkomt, en als u een bedrijf overneemt, wilt u het goed voortzetten. Hierbij is vertrouwen een belangrijk goed, dus blijf dicht bij uzelf en luister naar uw gevoel.

Tip 9: Laat u niet onder druk zetten
Het wil nog wel eens gebeuren dat partijen druk op elkaar uitoefenen met tijdslimieten of andere onderhandelingsvoorwaarden. Laat u niet onder druk zetten en communiceer met uw adviseur over het nodige bedrijfsovername advies.

Bedrijfsovername advies in 5 stappen

 1. Strategische analyse
 2. Voorbereiding
 3. Acquisitie
 4. Onderhandeling
 5. Afronding

1. Het uitvoeren van een onderbouwde strategische analyse (waardebepaling)

Een goede bedrijfsovername begeleiding begint met een sterke analyse en waardebepaling van uw onderneming. Zo krijgt u inzicht in de reële waarde van uw bedrijf. Dit vormt de basis voor strategische beslissingen en een weloverwogen vraagprijs. Natuurlijk zorgen we voor een professionele onderbouwing, zodat we tijdens de onderhandelingen tot een maximale prijs en opbrengst komen.

2. Voorbereiding

Vervolgens stellen we twee documenten op: een kort anoniem profiel om de interesse te wekken en een uitgebreid verkoopmemorandum met alle ins en outs van de onderneming. Dit laatste ontvangen partijen uiteraard pas na ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst. Ook zorgen we voor een uitgekiend plan van aanpak met een duidelijke planning.

3. Acquisitie

We gaan op zoek naar geschikte kopers. Partijen die op basis van het anonieme profiel interesse tonen, worden gescreend op onder meer achtergrond, reden van interesse en beschikbare middelen. Zo weten we zeker dat we alleen informatie verstrekken aan serieuze kandidaten. Natuurlijk houden we u goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Wil een partij na ontvangst van het verkoopmemorandum de volgende stap zetten? Dan plannen we een kennismaking. Als zowel u als de kopende partij hier een goed gevoel aan overhoudt, gaan we de onderhandelingsfase in.

4. Het voeren van de onderhandelingen

Wij zorgen voor een goede onderhandelingsstrategie. In overleg met u bepalen we de doelstellingen en eventuele alternatieven. Tijdens de gesprekken met potentiële kopers staat de adviseur u bij. We onderhandelen met de kandidaat over de voorwaarden, structuur van de overname en de koopprijs. De uitgevoerde waardeanalyse vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat wij er alles aan doen om valkuilen te vermijden en maximaal voordeel voor u te behalen.

5. Het afronden van de bedrijfsoverdracht

Wij adviseren, maar ú bent degene die beslist. Hebben we op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de kandidaat-koper, dan leggen we de afspraken vast in een intentieovereenkomst. Vervolgens is het tijd voor de due diligence: een onderzoek door de koper naar financiële, fiscale, juridische, commerciële en algemene aspecten. Vaak stelt de bank dit als voorwaarde voor overnamefinanciering. Is de uitkomst positief? Dan staat niets de deal meer in de weg en wordt de koopovereenkomst opgesteld.

Na de ondertekening volgt de laatste stap: een bezoek aan de notaris. U draagt hier de onderneming of aandelen over en ontvangt via de notaris de koopprijs.

Daarom Adcorporate!

Adcorporate geeft bedrijfsovername advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie. We werken niet volgens één vaste aanpak. Waarom Adcorporate als bedrijfsovername adviseur?

 • Betrokken en persoonlijk advies
  Onze aanpak is gericht op uw unieke situatie en doelen.
 • Transparantie en eerlijkheid
  Vooraf duidelijkheid over wat u kunt verwachten van het traject, evenals de verwachte doorlooptijd, koopprijs en betalingsstructuur.
 • Samenwerking met experts
  Wij werken nauw samen met specialisten op juridisch, fiscaal en notarieel gebied.
 • Bewezen succes
  Succesvolle overnames binnen een relatief korte termijn.

Bedrijfsopvolging binnen de familie

Het gebeurt regelmatig dat een bedrijf binnen de familie overgedragen wordt. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben, op basis van onderzoek van Rabobank, accountants- en advieskantoor BDO en Erasmus Centre for Family Business, al voorzichtig geconcludeerd dat veel familiebedrijven de generatiewisseling niet overleven. Hier zijn diverse redenen voor. Om dit te voorkomen hebben we een stappenplan opgesteld voor een opvolging binnen de familie. Dit zijn vrij praktische stappen. Naast deze praktische stappen heb je namelijk ook te maken met emotionele factoren. Daarom kan een adviseur ondersteunen om de bedrijfsoverdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen zonder dat emotionele kwesties aan de orde komen.

Een conclusie kan ook zijn dat een overname binnen de familie niet de juiste stap is. Misschien is de opvolger niet capabel genoeg of liggen zijn of haar interesses ergens anders. Hier moeten weloverwogen keuzes gemaakt worden. Een mogelijkheid kan zijn dat verder gekeken moet worden. Ook hier kan een adviseur u bij ondersteunen en adviseren.

Wilt u contact met ons opnemen?.

Kom op de koffie.

Een goed adviesgesprek, met gewoon een kopje versgemalen Usawa Coffee. Bij Adcorporate nemen we graag de tijd voor u. Kom vrijblijvend langs en we bekijken samen wat uw mogelijkheden zijn. Of we komen naar u toe, wat u het prettigste vindt.

Bel 0492 – 370080 of Bel mij

Koffie