Accreditaties.

NIRV

De Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling. In geval van een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening staat de RV u met raad en daad bij. Adcorporate heeft een aantal Register Valuators binnen de organisatie met voldoende ervaring in diverse sectoren.

BOBB

Adcorporate is gecertificeerd lid van BOBB, een beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht. Het certificaat wordt alleen toegekend aan professionals die bedreven zijn in het begeleiden van de aan- en verkoop van bedrijven en daarbij werken vanuit inhoudelijke betrokkenheid.

DCFA

De Dutch Corporate Finance Association (DCFA) is een netwerkorganisatie voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met corporate finance en fusies en overnames als specialisme. Het doel van deze vereniging: kennis delen en een netwerk opbouwen. Adcorporate is vanaf de oprichting lid.

Stichting voor het Familiebedrijf

Adcorporate is de founding partner van de Stichting voor het Familiebedrijf. Deze stichting adviseert en begeleidt overdragers, opvolgers en overnemers van familiebedrijven. Een zakelijke insteek en een goed oog voor menselijke verhoudingen zijn daarbij altijd het vertrekpunt. Adcorporate kan, in samenspraak met de vaste adviseurs van het familiebedrijf, de financiële onderdelen van het traject op zich nemen.

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft Adcorporate aangewezen als vaste partner voor uitzendondernemers die overwegen hun bedrijf te verkopen of juist een ander uitzendbureau te kopen. Sinds 2011 hebben wij tientallen kleine en grotere transacties van NBBU-leden begeleid, wat ons een ervaringsdeskundige maakt binnen de flexbranche. We geven regelmatig presentaties en workshops rond het thema bedrijfsoverdracht aan leden van de NBBU.

Transeo

Adcorporate is lid van Transeo, de Europese vereniging voor bedrijfsoverdracht binnen het mkb. Het doel van Transeo? De markt van bedrijfsoverdracht en -overname op lokaal én internationaal niveau stimuleren. Dit doet zij door de samenwerking en uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen, te ondersteunen en te promoten.

Centre for Strategy & Evaluation Services

Wat zijn de mogelijkheden om bedrijfsoverdracht binnen het mkb te faciliteren? Een speciale werkgroep binnen de Europese Commissie doet hier onderzoek naar. Adcorporate is sinds 2013 als extern deskundige verbonden aan deze werkgroep. Door bijeenkomsten en discussies kunnen de lidstaten binnen de EU van elkaar leren. Adcorporate brengt hierbij ervaring en praktische kennis in.