Accreditaties.

Adcorporate is lid van Transeo: de Europese vereniging voor bedrijfsoverdracht binnen het MKB. Transeo heeft tot doel de samenwerking en uitwisseling van goede praktijken aan te moedigen, te ondersteunen en te promoten op het gebied van de overdracht en overname van MKB-bedrijven tussen Europese professionals uit de private, (semi-)publieke en academische sector, met de bedoeling de markt van de overdracht en overname van ondernemingen op lokaal en internationaal niveau te stimuleren.

De titel “gecertificeerd lid BOBB” is een certificatie door BOBB, beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht, voor bedrijfsovernameadviseurs. Het certificaat wordt alleen toegekend aan professionals die bedreven zijn in de begeleiding en inhoudelijk betrokkenheid bij de aan- en verkoop van bedrijven.

De DCFA, de Dutch Corporate Finance Association, is een netwerkorganisatie voor managers en ondernemers uit de zakelijke financiële sector, met corporate finance en fusies & overnames als specialisme. Het doel van deze vereniging is kennis te delen en een netwerk te creëren. Adcorporate is vanaf de oprichting lid.

    

Adcorporate is sinds 2013 als extern deskundige verbonden aan een werkgroep binnen de Europese Commissie die zich bezighoudt met onderzoek naar de mogelijkheden bedrijfsoverdracht binnen het MKB beter te faciliteren. Door middel van diverse bijeenkomsten en discussies kunnen de lidstaten binnen de EU van elkaar leren waarbij Adcorporate haar ervaringen en praktische knowhow inbrengt.

De NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, heeft Adcorporate aangewezen als haar vaste partner voor uitzendondernemers die overwegen hun bedrijf te verkopen of juist een ander uitzendbureau over willen nemen. Adcorporate heeft sinds 2011 diverse presentaties en workshops gegeven rondom het thema “bedrijfsoverdracht” en zijn tientallen kleine en grotere transacties in de flexbranche begeleid waardoor Adcorporate zich terecht ervaringsdeskundige mag noemen.

Adcorporate is de founding partner van de Stichting voor het familiebedrijf. De Stichting adviseert en begeleidt overdragers, opvolgers en overnemers van familiebedrijven. Een zakelijke insteek en een goed oog voor menselijke verhoudingen is het vertrekpunt waarbij Adcorporate, in samenspel met de vaste adviseurs van het familiebedrijf, de financiële onderdelen van het traject op zich neemt.