Privacybeleid.

Privacybeleid

Algemeen

De website “adcorporate.nl” en de daarop vermelde diensten worden je ter beschikking gesteld door Adcorporate Nederland B.V. (hierna: “Adcorporate” en “Wij”). Met betrekking tot de bescherming van je privacy hanteren wij het beleid zoals je dat hieronder kunt lezen. Eerst volgen nu onze gegevens:

Adcorporate Nederland B.V.
De Vlonder 60, 5427 DE Boekel
Tel.: +3188 – 23 26 780
E-mail: info@adcorporate.nl
Website: www.adcorporate.nl
KvK nummer: 17195390

Indien Adcorporate persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld opdrachtgevers, relaties en geïnteresseerde partijen, gaat zij zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Adcorporate zorgt ervoor dat deze persoonsgegevens voortdurend vertrouwelijk worden behandeld en passend worden beveiligd. Adcorporate houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt, welke rechten je kunt uitoefenen en wat je kan doen als je nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

Adcorporate verwerkt persoonsgegevens van jou voor het uitvoeren van haar dienstverlening aan jou, voor het voeren van een klantadministratie, voor het kunnen toezenden van een nieuwsbrief en voor eigen statistische en direct marketing doeleinden. Dus als je gebruik maakt van onze dienstverlening, een overeenkomst met ons sluit en/of een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. In ons dataregister staat nader omschreven welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken, voor welk doel en met welke wettelijke grondslag. Adcorporate verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacybeleid en de in het dataregister vermelde doeleinden.

Doorgifte

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

Adcorporate neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versturen wij gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt je zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk. Ook zijn de apparaten waar wij gebruik van maken uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates. Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde servers.

Derden

Adcorporate verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, waaronder potentiële kopers en verkopers, als dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening aan jou, en om in voorkomend geval te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of een rechterlijke uitspraak.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij er onder andere voor (met een verwerkersovereenkomst) dat jouw persoonsgegevens niet voor andere dan de zojuist omschreven doeleinden worden gebruikt. Wij zorgen ervoor dat deze derde partijen (tenminste) eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren ten aanzien van jouw persoonsgegevens als wij dat doen. Ook komen wij in zo’n verwerkersovereenkomst overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de hierna te noemen bewaartermijn. Wij blijven ten opzichte van jou verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens door deze verwerkers.

Adcorporate beschikt over een door haar gemanaged digitaal relatiesysteem waarin zij bedrijfs- en persoonsgegevens van haar relaties opneemt, na verkregen toestemming van die relaties. Ook partners van Adcorporate die vermeld staan op de website van Adcorporate (“partners”) kunnen bedrijfs- en persoonsgegevens van hun relaties opnemen in het digitale relatiesysteem, na verkregen toestemming van die relaties. Ook partners hebben inzicht in digitale relatiesysteem. Het gaat om relaties zoals advocatenkantoren, accountantskantoren, investeringsmaatschappijen, etc., niet zijnde klanten. Aan relaties die zijn opgenomen in het digitale relatiesysteem worden per e-mail proposities c.q. investment proposals toegezonden. Het betreft geanonimiseerde documentatie over een bedrijf dat “in de verkoop staat”. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds wordt hiermee geprobeerd om zoveel mogelijke potentieel geïnteresseerden te bereiken voor koop van het betreffende bedrijf, anderzijds stelt dit Adcorporate en de partners in staat om op een nieuwsbrief-achtige manier in beeld te blijven bij relaties.

Bewaartermijn

Vanaf het moment waarop onze overeenkomst met jou c.q. onze dienstverlening aan jou, is geëindigd, bewaren wij jouw persoonsgegevens nog maximaal 7 jaar, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen. Zie hiervoor ook ons dataregister.

Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan jouw persoonsgegevens altijd opvragen via info@adcorporate.nl. Wij nemen dan contact me je op en geven je inzage in de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken.

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren/rectificeren, uit ons bestand verwijderen, of wil je gebruik maken van je recht op gegevensoverdraagbaarheid (zie hierna)? Stuur dan een e-mail naar info@adcorporate.nl. Natuurlijk kan je ons dit ook schriftelijk laten weten via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Wij zullen dan conform de AVG voldoen aan je verzoek.

Je recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken, in een gangbaar en gestructureerd computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Behalve genoemde rechten heb je ook recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens en het recht om een gegeven toestemming in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan). In het bijzonder wijzen wij erop dat je recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook indien je van een van deze rechten gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen naar info@adcorporate.nl, of ons dit schriftelijk laten weten via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Wij zullen dan conform de AVG voldoen aan je verzoek.

Los van de hiervoor genoemde rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid andere websites

Op onze website (www.adcorporate.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Adcorporate maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website (www.adcorporate.nl) gebruik van technische en functionele cookies, alsook van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat een website via de browser opslaat op je computer, tablet of smartphone. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden via een cookie wat je eerder gedaan hebt op onze website, zodat je dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren, om het gebruik van de website makkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Onze website (www.adcorporate.nl) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hotjar

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en onze dienst plus de daarbij horende ervaring te verbeteren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze website). Deze functionaliteit wordt pas ingeschakeld wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de cookies. Hotjar bewaart deze informatie in een pseudo geanonimiseerd gebruikersprofiel. Zowel Hotjar als wij zullen deze informatie nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om dit te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

Microsoft Clarity

voor het optimaliseren van onze website maken wij gebruik van Microsoft Clarity. Daarom zijn de privacy voorwaarden van Microsoft Clarity van toepassing op het gebruik van onze website. Deze zijn te lezen via Microsoft.

Datalek

Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) systemen te hebben gevonden waardoor je vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgegevens, kan zien of benaderen, willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk hier ons protocol datalekken.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op onze website.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@adcorporate.nl. Wij zijn je graag van dienst.