Waardecreatie.

Het zijn niet alleen uw cijfers die de waarde van uw onderneming bepalen. Sterker nog: tal van andere aspecten spelen een rol. Uw innovatievermogen bijvoorbeeld. Maar ook uw veerkracht en de klanttevredenheid. Adcorporate helpt u om gericht te werken aan waardecreatie, op korte én lange termijn.

Waardecreatie

De term waardecreatie kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo zijn het niet alleen de cijfers die de waarde van een onderneming bepalen. Sterker nog: tal van andere aspecten spelen een rol. Ook kan het voorkomen in tastbare dingen als producten. Of ontastbaar in de vorm als een dienst. Dagelijkse activiteiten van bedrijven creëren uiteindelijk allemaal waarde. Bijvoorbeeld uw innovatievermogen, veerkracht en de klanttevredenheid. Adcorporate helpt u om gericht te werken aan waardecreatie, op korte én lange termijn.

Scherpe analyse

Werken aan een hogere bedrijfswaarde begint met een scherpe analyse. Van de cijfers, het verhaal erachter en belangrijke aspecten daaromheen. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met duurzaamheid en andere maatschappelijke thema’s? Hoe zit het met de risicobeheersing binnen uw onderneming? En bent u in staat kansen te pakken en – vooral – daarop te sturen?

Helder advies

De analyse laat zien welke factoren een positieve invloed hebben op de waarde van uw bedrijf. En welke de waarde juist naar beneden halen. Deze informatie vertalen wij naar een doeltreffend advies. U ziet precies welke stappen nodig zijn om de ondernemingswaarde te verhogen. Hulp nodig bij de uitvoering? Wij staan graag voor u klaar.

Waardecreatie in 3 stappen

Uiteindelijk ontstaat waardecreatie voor de klant, vanuit de mate waarin een onderneming een product of dienst levert. En in hoeverre dit tegemoetkomt aan de behoeften van de kant. Vanuit deze wijze wordt uiteindelijk overeenstemming bereikt met de preferenties van de klant. Wat leidt tot ondernemingswaarden zoals winst of cashflow

Analyse van uw onderneming en de markt waarin u actief bent

Identificeren van de waardebepalende factoren

Advies om uw ondernemingswaarde te verhogen.

Shareholdersperspectief

Deze manier van denken was een tijd lang dominant in het bedrijfsleven. Het houdt in dat aandeelhouders graag zien dat de organisatie presteert in de vorm van winsten. Niet voor niets, op basis van de winst krijgen de aandeelhouders namelijk dividend uitbetaald. Vanuit die visie staat de term ‘winst’ dan ook centraal. Andere doelen verdwijnen snel naar de achtergrond omdat aandeelhouders alleen geld uitgekeerd willen zien.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De opkomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) zorgt ervoor dat men bewust is dat waarde op verschillende manieren gecreëerd kan worden. Het concept bestaat uit de 3 p’s. Hierin staan people, planet en profit centraal. Winst is dus niet langer leidend als het om waardecreatie gaat. In beginsel is mvo een vorm van investeren. Uiteindelijk is het ook als doel om de winst voor de organisatie te vergroten. Het zorgt ervoor dat waardecreatie op een breed scala van punten wordt doorgevoerd.

Waardecreatie versterken

De beschikbare ondernemingswaarde stelt bedrijven vervolgens in staat om bestaande middelen te versterken, herschikken of (re)organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan technologie, personeel, infrastructuur of gebouwen. Het geeft ook de mogelijkheid om via belanghebbende personen middelen te werven.

Ook kan een onderneming winst gebruiken om nieuwe personeelsleden te werven. Als zij over unieke kennis beschikken kan dit aandeelhouders, kredietverstrekkers en banken motiveren om voortdurend investeringsmiddelen beschikbaar te stellen. Om dus een nieuwe leverancier naar zich toe te trekken of betere leveringsvoorwaarden te krijgen.