“Adcorporate heeft bemiddeld tussen beide partijen en daarmee een gang naar de rechter bespaard”
Lees verder.

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf.

Bij iedere bedrijfsovername is de waarde van een bedrijf een belangrijke factor . Maar hoe wordt deze waarde bepaald? Adcorporate berekent de waarde van een bedrijf aan de hand van de boekwaarde en de marktwaarde. Zo kunnen we een zo reëel mogelijk beeld schetsen van de werkelijkheid, dit is weer van belang voor de onderhandelingen. Lees op deze pagina hoe wij de waarde van een bedrijf bepalen en wat wij voor u zouden kunnen betekenen.

Waarde bedrijf bepalen: twee methodes

Zoals gezegd berekenen we de bedrijfswaarde aan de hand van twee varianten. De waardebepaling op basis van de boekwaarde en de waardebepaling op basis van de marktwaarde. Wat het daadwerkelijke verschil is tussen beide varianten leggen we graag uit.

Wanneer we kijken naar de boekwaarde kijken we voornamelijk naar de resultaten die in het verleden behaald zijn en die nu behaald worden. De winst is hier vaak leidend in. Voor het berekenen van de boekwaarde gebruiken we diverse methodes:

 • De intrinsieke waarde methode: de intrinsieke waarde is het reële eigen vermogen, als het saldo van de werkelijke waarde van de afzonderlijke activa en passiva. Er wordt dus niet gekeken naar de exploitatie en rendement van de organisatie, énkel naar de meerwaarde van de afzonderlijke activa en passiva op een bepaald moment.
 • De rentabiliteitswaarde methode: een methode die wordt gebruikt in situaties dat weinig tot geen informatie van de onderneming beschikbaar is en men toch snel een indicatie wenst van de waarde van een bedrijf. Er wordt namelijk gekeken naar de meest recente winstgevendheid, oftewel rentabiliteit, van een onderneming (de meest recente netto winst).
 • De verbeterde rentabiliteitswaarde methode: bij deze methode kijken we ook naar de indicatieve winstgevendheid van een bedrijf, maar daarnaast ook naar de gewenste financieringsverhouding tussen het eigen en vreemd vermogen van het bedrijf. Dat maakt de eerder genoemd methode completer en het geeft een beter beeld van het bedrijf waarvan de waarde bepaald moet worden. Natuurlijk moet alle benodigde informatie daarvoor beschikbaar zijn.
 • De multiple market methode: een methode die veel wordt toegepast in de retail. Hiermee kunnen we uitgaan van de werkelijke prestatie van een bedrijf (normalisatie van de kosten), de hoogte van de eventuele overwinst die bepalend is voor de vraagprijs (goodwill) en de vraagprijs toetsen in de toekomstige prognose.

Voor de waardebepaling op basis van de marktwaarde geldt dat het heden als basis geldt, waarbij de toekomst als maatstaf bepalend is. Ook hier hebben we een aantal berekeningsmethodes voor:

 • De discounted cashflow methode: een van de meest toegepaste methode bij een waardebepaling van een bedrijf. Door een aantal vragen te beantwoorde kunnen we onderbouwde prognose maken voor de komende jaren waaruit de verwachte omzet, kosten, resultaat en kasstroom blijkt. Deze verwachtingen koppelen we terug naar het moment van waarderen (discounted). Meer hierover lees je hier.
 • De adjusted present value methode: deze methode is een variant van de methode waarin de WACC berekend wordt en de discounted cashflow methode. De cashflow wordt op dezelfde manier berekend, echter wordt bij deze methode rekening gehouden met de operationele activiteiten en de waarde van het belastingvoordeel.
 • De economic value added methode: bij deze methode worden de werkelijke financiën van een bedrijf berekend. Dit berekenen we als volgt: de netto operationele winst minus de kapitaalslasten.

Neem contact met ons op

Waarom Adcorporate?

Ieder bedrijf is anders en ook iedere ondernemer verschilt. Daarom werken wij bij Adcorporate niet volgens één vaste aanpak. Wij spelen op iedere persoonlijke situatie in en bieden specifieke begeleiding bij de overname van een bestaande zaak. Adcorporate kenmerkt zich door:

 • gewoon betrokken en persoonlijke begeleiding;
 • gewoon gedegen en eerlijk advies;
 • gewoon duidelijkheid voorafgaand aan het traject, evenals duidelijkheid over de verwachte doorlooptijd, koopprijs en betalingsstructuur;
 • gewoon goede samenwerking met andere specialisten zoals juristen, fiscalisten en notarissen;
 • gewoon geslaagde transacties, binnen een relatief korte termijn.

Wilt u contact met ons opnemen?.

Kom op de koffie.

Een goed adviesgesprek, met gewoon een kopje versgemalen Usawa Coffee. Bij Adcorporate nemen we graag de tijd voor u. Kom vrijblijvend langs en we bekijken samen wat uw mogelijkheden zijn. Of we komen naar u toe, wat u het prettigste vindt.

Bel 0492 – 370080 of Bel mij

Koffie