“Adcorporate belde alle potentiële kandidaten en polste de interesse”
Lees verder.

WACC berekenen.

WACC (weighted average cost of capital) kan vertaald worden als gemiddelde gewogen kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen. Laat uw WACC berekenen door Adcorporate. De WACC is een kengetal (uitgedrukt in een percentage) dat uitdrukking geeft aan de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf wordt gefinancierd. Of omgekeerd: dat uitdrukt wat het geëist rendement is op het eigen en vreemd vermogen.

Weighted average cost of capital

 • De kosten van het vreemd vermogen kan vergeleken worden met de rente dat over leningen betaald moet worden.
 • De kosten van het eigen vermogen is lastiger te bepalen omdat dit samenhangt met het risicoprofiel van de onderneming zelf. En dit is voor elk bedrijf anders.

Voorbeelden van elementen van het risicoprofiel (specifieke risico) zijn:

 • Verandering in wetgeving
 • Ontstaan van valutarisico
 • Mate van concurrentie
 • Spreiding van de omzet naar producten/diensten
 • Beperkte toetredingsbarrières
 • Afhankelijkheid van de eigenaar
 • Afhankelijkheid van klanten en/of leveranciers
 • Enzovoorts

De WACC wordt berekend door de kosten van elk van deze twee vermogenstypes te ‘wegen’ naar het aandeel dat elk vermogenstype in de totale bedrijfsfinanciering heeft. En dan niet het aandeel op basis van boekwaarde maar op basis van marktwaarde. Dit betekent dat eerst de waardering uitgevoerd moet worden waarbij de aandelenwaarde (marktwaarde eigen vermogen) uitgedrukt kan worden in een percentage van de ondernemingswaarde (marktwaarde eigen en vreemd vermogen). Doel is dat de weging van het aandeel van het eigen vermogen in de berekening van de WACC gelijk is aan de uitkomst van de waardering.

Neem contact met ons op

Hoe bereken je de WACC?

Bij de waardering gaat het normaliter om 2 zaken:

 1. Prognoses (kwantitatief)
 2. Risicoprofiel (kwalitatief)

Het valt echter niet mee om beide aspecten zorgvuldig op te stellen en te bepalen. Prognoses kunnen opgesteld worden waarbij kennis van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren nodig is om zowel de huidige situatie te begrijpen als de toekomst in te kunnen schatten.

Bij prognoses wordt veelal uitgegaan van ofwel de historische trendlijn (continueren gemiddelde groei in de afgelopen jaren), ofwel van de marktontwikkelingen (aanhouden gemiddelde groei in de branche) ofwel van begrotingen op basis van een concreet plan of aantoonbare ontwikkelingen in het bedrijf (groei bij bestaande klanten, nieuwe klanten, nieuwe producten et cetera).

De toekomstprognoses dienen vervolgens contant gemaakt te worden naar het moment van waarderen, ofwel terugrekenen met behulp van de WACC.

De WACC wordt als volgt berekend:

 • Kostenvoet eigen vermogen (Rel) * eigen vermogen/totaal vermogen +
 • Kostenvoet vreemd vermogen (Rvv) * vreemd vermogen/totaal vermogen * (1-T)
 • T = belastingdruk, rente is namelijk aftrekbaar

De kostenvoet van het eigen vermogen kann volgens de “build-up methode” bepaald worden:

 • Risicovrije rente (Rfr) +
 • Risico-opslag voor investeren in aandelen (RPm) +
 • Risico-opslag voor investeren in kleinschalige onderneming (RPs) +
 • Risico-opslag voor investeren in de betreffende specifieke onderneming (RPu)

Deze berekening leidt tot de kostenvoet van het eigen vermogen, echter zonder rekening te houden met aanwezigheid van vreemd vermogen. Vandaar dat nog een aanpassing nodig is om tot de Rel te komen (risico-opslag voor financiële risico):

 • Rel = Reu + (Reu – Rvv) * (vreemd vermogen/eigen vermogen)

Rekenkundig hebben beide zaken, zowel prognoses als de WACC, enorme invloed op de uitkomst van de waardering. Derhalve gaat het bij de bepaling ervan om een goede onderbouwing dan wel inschatting van zaken. Zeker ten aanzien van het specifieke risico waarbij een uitgebreide analyse nodig is om hierover een uitspraak te kunnen doen.

Indien getwijfeld wordt aan de onderbouwing door de wederpartij, en deze zijn/haar eigen mening hierover gaat vormen, zal dit gevolgen hebben voor de waarde c.q. prijs dan wel de betalingsstructuur.

Waarom Adcorporate?

Adcorporate kenmerkt zich door:

 • gewoon betrokken en persoonlijke begeleiding;
 • gewoon gedegen en eerlijk advies;
 • gewoon duidelijkheid voorafgaand aan het traject, evenals duidelijkheid over de verwachte doorlooptijd, koopprijs en betalingsstructuur;
 • gewoon goede samenwerking met andere specialisten zoals juristen, fiscalisten en notarissen;
 • gewoon geslaagde transacties, binnen een relatief korte termijn.

Wilt u contact met ons opnemen?.

Kom op de koffie.

Een goed adviesgesprek, met gewoon een kopje versgemalen Usawa Coffee. Bij Adcorporate nemen we graag de tijd voor u. Kom vrijblijvend langs en we bekijken samen wat uw mogelijkheden zijn. Of we komen naar u toe, wat u het prettigste vindt.

Bel 0492 – 370080 of Bel mij

Koffie