Het overnemen van een onderneming kost geld. In dit bericht worden vijf verschillende financieringsvormen besproken die handig zijn voor een bedrijfsovername. Tegenwoordig wordt er steeds minder gebruik gemaakt van één financieringsvorm maar gebruikt men een mix van financieringen. Een bedrijfsoverdracht kan bijvoorbeeld gefinancierd worden door drie partijen, een gedeelte door leningen van de bank, een door doormiddel van een lening van de verkoper en een deel uit uw eigen vermogen. Om een geschikte mix te vinden geven wij bedrijfsadvies over de financiering van uw bedrijfsovername.

Vijf financieringsvormen

 1. De achtergestelde lening
  Bij een achtergestelde lening heeft de bank voorrang op de aflossing van de lening van de verkoper. In geval van bedrijfsovername van een failliet bedrijf is dit vaker het geval. Er wordt pas op de lening van de verkoper afgelost als er minimaal een bepaald percentage aan de lening van de bank is afgelost.
 2. Earn-out
  Een andere optie is de earn-out regeling. Hierbij wordt met de verkopende partij afgesproken dat een deel van de overnamesom pas afgelost wordt indien een van tevoren afgesproken omzet/winst is behaald. Men maakt gebruik van deze regeling als er voor een bedrijfsovername een grote component goodwill in de onderneming zit die niet direct gefinancierd kan worden.
 3. Op termijn huren
  Bij deze financieringsvorm betaald u de overnamesom in termijnen. Als het ware huurt u de onderneming in de periode voordat het laatste betalingstermijn is voldaan.
 4. VOF oprichten
  Het is ook mogelijk een vennootschap onder firma op te richten. Dit in samenwerking met de verkoper(s). Dit betekent dat u in de winst mee kunt delen en daarmee gebruik kan maken van aftrekposten voor ondernemers.
 5. Doorschuiven en schenken
  De verkoper kan er ook voor kiezen om het bedrijf het bedrijf geruisloos door te schuiven. Hier zijn echter voorwaarden aan gebonden. U neemt het bedrijf in dit geval over tegen de fiscale boekwaarde, welke vaak lager ligt dan de wettelijke waarde.

Voor meer informatie over deze financieringsvormen kunt u contact opnemen met Adcorporate.