Afgeketst op prijs. Meer dan 10x bruto bedrijfsresultaat blijkt toch te gortig. Enerzijds is dit inderdaad hoog, het moet ook terugverdiend worden en anderzijds wordt dit terugverdienen lastig in een overvolle Nederlandse markt. Voor de realiteitszin goed dat men zich niet standaard rijk hoeft te rekenen. Ben benieuwd wat volgende stap gaat worden…