Wat wij te bieden hebben.

Het partnermodel houdt de volgende zaken in, grofweg kunnen deze onderverdeeld worden naar inhoudelijke, commerciële en facilitaire zaken:

1. Gebruik technische knowhow (bewezen effectieve documenten en uitgewerkte modellen)

 1. Geheimhoudingsovereenkomst (zowel voor klant als kandidaat)
 2. Overeenkomsten met klanten (bijvoorbeeld begeleiding aankoop/verkoop, waardering)
 3. Opdrachtbeschrijving en –bevestiging met klanten
 4. Checklisten
 5. Waarderingsmodel
 6. Waarderingsrapport (in diverse lay-outs)
 7. Anoniem profiel (zowel aan- als verkoop)
 8. Informatiememorandum en verkoopmemorandum
 9. Memo acquisitiefase (hoe te komen aan kandidaat-kopers of kandidaat-verkopers)
 10. Alle soorten voortkomende correspondentie met klant/kandidaat

2. Gebruik ISO-gecertificeerde processen + jaarlijkse interne reviews

 1. Per type dienstverlening zijn stroomschema’s opgesteld met bijbehorende standaarddocumenten
 2. Op basis van deze processen is technische knowhow en toegang tot leads opgebouwd
 3. Jaarlijks vindt een interne audit plaats (met eventueel opbouwende punten van aandacht)

3. Toegang, via het CRM-systeem van Adcorporate, tot leads vanuit Bedrijventekoop.nl en vanuit Bedrijfsovernameplein.nl

 1. Geplaatste profielen door ondernemers (zowel aan- als verkoop)
 2. Reacties op te koop aangeboden profielen
 3. Reacties op te koop gevraagde profielen
 4. Ingevulde waarderingen
 5. Contactkansen (gekoppeld aan “specialist in de regio”)
 6. Leads vanuit zowel Adcorporate.nl (ook via banner op Bedrijventekoop.nl) via boekaanvragen
 7. Ingevulde Stoplichten

4. Meerdaagse opleiding op hoofdkantoor Adcorporate

 1. Gebruik Addata
 2. Gebruik technische knowhow
 3. Q+A t.a.v. ISO-gecertificeerde processen
 4. Q+A t.a.v. inhoudelijke vraagstukken
 5. Uitgangspunt is 3-5 dagen, indien nodig wordt hiervoor meer tijd uitgetrokken
 6. Ook na initiële opleiding kunnen vragen gesteld worden (zie ook “coaching”)

5. Coaching

 1. Acquisitie naar klanten
 2. Sparring op inhoud dan wel bij complexe vraagstukken
 3. 2x per jaar bijeenkomst met alle partners, kennisdeling
 4. Coaching blijft gedurende looptijd samenwerking

6. Exposure

 1. Koppeling partner aan Adcorporate, bijvoorbeeld “Adcorporate en XYZ” of “XYZ, powered by Adcorporate”
 2. Opname op Adcorporate.nl als partner met contactgegevens
 3. Opname op Bedrijventekoop.nl:
 • Specialisten in de buurt (regiogebonden)
 • Overzicht intermediairs
 • Banner
 • Onbeperkt plaatsen profielen, zowel op Bedrijventekoop.nl als gelieerde sites in Belgie, Spanje en Duitsland
 • Verder alle mogelijkheden tot exposure conform jubileumaanbieding

7. Functie hoofdkantoor Adcorporate

 1. Desgewenst aansluiting op digitaal netwerk
 2. Desgewenst koppeling aan kantorennetwerk Adcorporate in Belgie, Spanje en Duitsland
 3. Adcorporate kan als expertisecentrum dienen indien gewenst (bij complexiteit, gebrek capaciteit e.d.), 1e aanspreekpunt is het hoofdkantoor in Boekel
 4. Desgewenst functioneren als backoffice (w.o. nabellen leads)
 5. Adcorporate blijft investeren in branding, positionering en aanknopen samenwerkingsverbanden t.b.v. partners
 6. Zo ook blijft Bedrijventekoop.nl, als zusterbedrijf van Adcorporate, investeren in ontwikkeling en leadgeneratie