Wat zijn stille reserves?.

Stille reserves is een mooi voorbeeld van jargon binnen de financiële wereld. Maar wat is dit eigenlijk? En wanneer is hiervan sprake? En hoe wordt dit bepaald? Vragen waarop in dit blogbericht antwoord gegeven zal worden.

Van een stille reserve is sprake wanneer de boekwaarde op de balans lager is dan de werkelijke waarde van het betreffende object. In het blogbericht dat inging over de intrinsieke waarde methode komt dit ook aan bod: de herwaardering is gelijk aan de hoogte van de stille reserves.

Dus:

  • De boekwaarde wordt bepaald door de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijving ([aanschafwaarde – restwaarde] * % aan jaarlijkse afschrijving)
  • De werkelijke waarde is de waarde in het economisch verkeer, de going concern waarde of vervangingswaarde (op basis van taxatierapporten kan de actuele waarde vastgesteld worden)
  • Bijvoorbeeld een machine heeft een boekwaarde van € 50.000 terwijl de werkelijke waarde € 75.000 is. Er is dan een stille reserve van € 25.000.

Stille reserves kunnen betrekking hebben op gebouwen, machines, voorraden en dergelijke maar ook in schulden of voorzieningen die op de balans zijn opgenomen.