Wat is ondernemingswaarde?.

De term ondernemingswaarde wordt op verschillende manieren en in verschillende situaties gebruikt. In dit blogbericht wordt hier verder op in gegaan.

Bij een activatransactie
In geval van een activatransactie waarbij enkel de activa en activiteiten van een onderneming worden verkocht (kan zowel bij een eenmanszaak, vof als bij een B.V.) spreekt men over ondernemingswaarde. De ondernemingswaarde is de waarde van de activiteiten en de activa – die nodig zijn voor uitoefening voor deze activiteiten – welke wordt berekend aan de hand van de exploitatie van de onderneming.

De uitkomst hiervan, de ondernemingswaarde, kan worden verdeeld in activa en in goodwill. Dit is nodig om vervolgens voor de verkoper de te betalen belasting te kunnen bepalen (over de goodwill dient winstbelasting te worden betaald) en voor de koper om dat de goodwill fiscaal af te schrijven is.

Bij een aandelentransactie
Als het gaat om een aandelentransactie (kan niet bij een eenmanszaak of vof, enkel bij een B.V.) wordt de ondernemingswaarde op dezelfde manier berekend als bij een activatransactie. Het enige verschil is dat bij een aandelentransactie wel rekening wordt gehouden met vennootschapsbelasting.

Dit verschil komt doordat in geval van een activatransactie de goodwill voor de koper fiscaal afgeschreven kan worden en daarmee fiscaal voordeel behaald kan worden en bij een aandelentransactie is de afschrijving op de goodwill fiscaal niet aftrekbaar is. Daartegenover staat dat bij een aandelentransactie de verkoper geen belasting hoeft te betalen over de opbrengst (ervan uitgaande dat de verkoper een andere besloten vennootschap is en meer dan 5% van de aandelen verkocht wordt).

Bij een aandelentransactie wordt de ondernemingswaarde ook wel de enterprise value of de cash-and-debt free waarde genoemd. Maar… als het gaat om verkoop van de aandelen dient overeenkomstig de aandelenwaarde te worden berekend. Dit wordt in het volgende blogbericht behandeld.