Wat is goodwill (en badwill)?.

Een veelgehoord begrip is goodwill, ogenschijnlijk een positief begrip. Maar wat is dit eigenlijk? En als goodwill bestaat, is badwill dan ook een term die gebruikt wordt? In dit blogbericht zal hierover duidelijkheid geschept worden.

Goodwill, en badwill, houdt verband met hetgeen betaald wordt voor een onderneming en hetgeen geleverd wordt. Oftewel: het verschil in koopprijs en de boekwaarde:

  • Bij een activatransactie: indien de koopprijs van de onderneming hoger is dan het totaal van de boekwaarde van de betrokken activa (bijvoorbeeld machines en voorraad) is sprake van goodwill.
  • Bij een aandelentansactie: indien de koopprijs van de aandelen hoger is dan het zichtbaar eigen vermogen (boekwaarde van het eigen vermogen zoals opgenomen in de jaarrekening) is sprake van goodwill.

Goodwill kan gezien worden als een beloning voor de toekomstige winstcapaciteit van de onderneming.

Omgekeerd betekent dat er sprake is van badwill indien minder betaald wordt dan de boekwaarde van de activa (en activiteiten).

Badwill komt voor in situaties waarbij de overgenomen onderneming slechte vooruitzichten heeft. En/of wanneer er investeringen gedaan moeten worden om het bedrijf weer gezond te krijgen. Een koper zal dergelijke risico’s en uitgaven pas op zich willen nemen indien hij/zij korting krijgt op de boekwaarde van de onderneming.