Wat is een familieconvenant?.

De vorige 5 blogberichten behandelden thema’s over opvolging en overname binnen familiebedrijven. Dit blogbericht over een familieconvenant is de laatste in deze serie. Wat is dit en waar dient dit voor?

Een convenant bevat een samenstelling van richtlijnen en doelstellingen binnen het bedrijf en het vooral zorgen voor duidelijkheid binnen het bedrijf. Wat gebeurt er allemaal en hoe willen de (nieuwe) aandeelhouders en/of bestuurders mee omgaan? Hoe wordt het bedrijf in de toekomst bestuurd, wat vindt men in deze belangrijk en welke afspraken gelden hierbij? Op deze manier weet iedereen wat de bedoeling is en wordt een discussie voorkomen.

Bij opvolging en overname binnen familiebedrijven kan een familieconvenant vergeleken worden met een intentieovereenkomst bij reguliere bedrijfsoverdracht. De (financiële) afspraken tussen de uittredende en intredende eigenaar worden hierin verwerkt, evenals de uitkomsten van de vorige blogberichten (structuur, doelstellingen vanuit businessplan, in- en uittredingsplan, carrièreplan sleutelfunctionarissen).

Dus een familieconvenant is vaak het gevolg van een (grote) verandering binnen het bedrijf, zoals bovengenoemd voorbeeld van een bedrijfsoverdracht. Daarom is het van belang dat alle aandeelhouders en gezinsleden hun handtekening onder dit document zetten. Enerzijds worden zij op deze manier gekend en geïnformeerd over de plannen van het familiebedrijf en anderzijds committeren zij zich aan de inhoud van het convenant. Dit voorkomt discussies achteraf.

Zeker bij familiebedrijven en hun directe ontstaan regelmatig verhitte gesprekken over geld en gevoelsmatige ongelijkheid. Dit kan grotendeels voorkomen worden wanneer elke familielid betrokken wordt bij een dergelijk familieconvenant. Hiermee kan het bedrijf gecontinueerd worden en de familie een goede relatie erop nahouden.