Wat is de rol van een notaris?.

Als laatste lid van het dealteam wordt in dit blogbericht de rol van een notaris toegelicht. Niet geheel toevallig als laatste, de finale levering van de onderneming vindt immers via de notaris plaats.

Deze kan zowel advies geven over de fiscale regeling die bestaan bij bedrijfsoverdracht en –opvolging. Echter, in deze wordt de rol toegespitst op de afronding bij een (ver)koop.

De rol van de notaris is op een aantal onderdelen nodig. Bij een aandelentransactie, waarbij aandelen in een BV of NV worden overgedragen, zal de notaris de hiertoe wettelijk verplichte leveringsakte opstellen. Bij overdracht van onroerend goed zal hij/zij dezelfde rol vervullen, het opstellen van een leveringsakte.

De verkoop is namelijk pas definitief rond als koper en verkoper het koopcontract tekenen. Of u daarbij een notaris moet inschakelen hangt af van de rechtsvorm:

  • Zoals eerder vermeld dient bij de verkoop van de aandelen een BV of NV een notaris ingeschakeld worden, de levering van aandelen vindt namelijk plaats via een notariële akte.
  • Bij een eenmanszaak of vof (of de verkoop van activiteiten uit een BV zonder aandelenoverdracht) hoeft de overdracht niet via een notaris te verlopen.

Het is aan te bevelen in elk van de gevallen de levering van de onderneming (hetzij de aandelen hetzij de activiteiten) via een notaris te laten verlopen.

Het voordeel is dat de notaris de overeenkomst zowel op kan stellen als objectief kan beoordelen. De notaris zal zeker willen weten dat koper en verkoper begrijpen wat er in de koopovereenkomst en/of leveringsakte staat die zij moeten ondertekenen. Dit is ook de reden dat de notaris de leveringsakte volledig voorleest.

Bijkomend voordeel is dat de geldstromen via de notaris lopen, verkoper weet dan zeker dat koper aan zijn financiële verplichting heeft voldaan. En koper weet zeker dat verkoper de gelden heeft ontvangen. De notaris is hierbij verantwoordelijk voor het beheer van deze geldstromen.