Wat betekent een achtergestelde lening?.

Een achtergestelde lening kan onderdeel uitmaken van de betalingsstructuur van een koopprijs voor aandelen of activa, in ieder geval maakt dit onderdeel uit van de overnamefinanciering van een onderneming.

Zoals in de vorige blogs al is aangehaald, kan een achtergestelde lening – die verkoper aan koper verstrekt – helpen de overname gefinancierd te krijgen. De bank ziet dit namelijk als risicodragend kapitaal dat door koper (via verkoper) wordt ingebracht. Het verstreken van een dergelijke lening geeft ook een positief signaal af richting de bank, de verkoper laat zien dat hij/zij vertrouwen heeft in de koper.

Achterstelling dan wel een achtergestelde lening betekent letterlijk dat de verstrekte lening achtergesteld is ten opzichte van de bankfinanciering. Eerst dient de bankfinanciering volledig afgelost te worden waarna pas gestart kan worden met aflossing van de achtergestelde lening.

Een paar nuanceringen:

  • Soms mag rente wel tussentijds betaald worden, echter ter beoordeling aan de bank
  • Soms mag tussentijds afgelost worden, pas nadat aan de verplichting van de bank is voldaan en wederom ter beoordeling aan de bank
  • In de meeste gevallen wordt, zodra de banfinanciering volledig is afgelost, de achtergestelde lening in zijn geheel geherfinancierd met een nieuwe banklening waardoor de achtergestelde lening ineens kan worden afgelost

Let wel: een achtergestelde lening is niet zonder risico’s! In het geval van faillissement van de onderneming dan wel de koper komt de achtergestelde lening in de volgorde van schuldeisers achter de concurrente (“gewone”) schuldeisers zoals de werknemers, de bank, de Belastingdienst en de crediteuren. Om dit hoger te compenseren wordt meestal een hoger rentepercentage vergoed.

Net zoals bij de earn-out regeling dienen de bepalingen en voorwaarden rondom de achtergestelde lening zorgvuldig bepaald te worden. Doe dit niet zelf en schakel hiervoor een ervaren advocaat in, deze kan zijn praktijkervaring inzetten om de risico’s te beperken.