Van Haandel Schadeherstel.

In 2012 hebben Jan en Dianne van Haandel, na bijna 20 jaar het auto- en camperschadebedrijf samen te hebben gerund, hun aandelen in “Autoschade Van Haandel” verkocht. De koper betrof een autoschadebedrijf (met meerdere vestigingen). De afstand tussen de bestaande en het overgenomen bedrijf bedroeg circa 200 kilometer maar vanaf het begin is veel aandacht besteed aan aansturing en coaching zodat de koper meer verantwoordelijkheid bij het team kon leggen en het team meer op afstand aan zou kunnen sturen. Ondanks dat de koper zelf een aantal dagen per week op locatie van Autoschade Van Haandel aanwezig was, was dit niet voldoende om de ingezette groei in de jaren voorafgaand aan de verkoop vast te houden. Sterker nog, de omzet liep terug en de vooruitzichten waren dermate dat de koper al na 3 jaar besloot de onderneming over te dragen aan een persoon in zijn eigen netwerk. Dit was een onverwachte wending.

Jan en Dianne zijn eigenaar van het pand gebleven en verhuurde dit aan de koper van destijds. Nu werden zij geconfronteerd met de nieuwe eigenaar van hun eerdere bedrijf en daarmee een nieuwe huurder. Vanaf de eerste ontmoeting verliep dit niet soepel, de nieuwe eigenaar kwam niet uit de branche en tot de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wat de intenties zijn geweest. Al snel na de transitie naar de nieuwe eigenaar bleek dat dit niet de oplossing voor het probleem was. De huur werd niet meer betaald en de goede naam die Autoschade Van Haandel had bij leveranciers kwam onder druk te staan door non-betaling.

Uiteindelijk is eind 2015 de faillissement procedure opgestart en hebben Jan en Dianne van Haandel, samen met een branche ervaren compagnon, begin 2016 een doorstart gemaakt onder de naam “Van Haandel Schadeherstel”. Het volledige personeel is overgenomen en momenteel zijn de eerste klanten al tevreden gesteld met hun gerepareerde schade aan campers en caravans. Adcorporate heeft de voorbereidingen getroffen voor de opstart van de faillissementsprocedure en vervolgens met de curator onderhandeld over de voorwaarden van de doorstart. Daarnaast heeft Adcorporate de belangen behartigd voor Jan en Dianne van Haandel ten opzichte van hun compagnon inzake de samenwerking (inbreng, financiering, aandelenverhoudingen, hoogte huur, hoogte managementfee en dergelijke). Doordat beide partijen elkaar kenden en weten wat over en weer de toegevoegde waarde is, liep dit traject redelijk soepel. Adcorporate volgt Van Haandel Schadeherstel nu kwartaallijks om de voortgang te bespreken en te bewaken.

Terug naar overzicht.