“Samen kunnen we verder investeren in de toenemende vraag”.

Op 31 januari 2011 is kuikenbroederij Unibroed – Van Lith BV in Langenboom overgenomen door Probroed & Sloot. “De broedcapaciteit van Unibroed, het opgepakte transparante kwaliteitsbeleid en de goede start met Broodskuikens, sluiten bijzonder goed aan bij onze aanpak en marktpositie”, zegt Hans van der Vleuten, algemeen directeur van Probroed & Sloot, met broederijen in Groenlo en Meppel en een strategische samenwerking met broederij Rosefeld in Dessau (Dld).

Probroed & Sloot versterkt met de overname van broederij Unibroed haar innovatiekracht en haar omzet en marktaandeel van kuikens, die worden geleverd aan vleeskuikenhouders, met name in Nederland en Duitsland en België. “Sinds vorige zomer hebben we loonbroed laten verrichten door Unibroed”, vertelt Hans van der Vleuten, directeur van Probroed & Sloot. “Het open en transparante kwaliteitsbeleid, wat na een aantal moeilijke jaren weer is opgepakt door Unibroed, spreekt ons erg aan. We merkten direct dat onze missie en strategie goed aansluit bij de aanpak en het vakmanschap van Unibroed.” Beide ondernemingen hebben kwaliteit, duurzaamheid en rentabiliteit hoog in het vaandel staan met veel aandacht voor gezonde, vitale kuikens en dierenwelzijn.

“Met onze Broodskuikens hebben we een goede start gemaakt. Samen met Probroed & Sloot kunnen we verder investeren in de toenemende vraag naar deze kuikens en in de gewenste automatisering om ze efficiënter, dus goedkoper te kunnen maken. Ik verwacht in 2011 een verdubbeling van het aantal geleverde Broodskuikens”, stelt Frank de Louw, directeur van Unibroed. “De krachtenbundeling biedt ook meer zekerheid voor medewerkers, vermeerderaars en vleeskuikenhouders.” Voor haar gestaag groeiende afzet beschikt Probroed & Sloot vanaf 1 februari over een grotendeels vernieuwde broederij in Langenboom. “Daarmee kunnen we vermeerderaars, vleeskuikenhouders en slachterijen in Zuid-Nederland en België beter bedienen. Door de synergie in logistiek, kennis en kunde en vakmanschap kunnen we efficiënter met elkaar werken”, zegt Van der Vleuten. In de loop van 2011 gaat Unibroed – Van Lith verder onder de naam Probroed & Sloot, Team Langenboom.

Capaciteit en ambitie

Probroed & Sloot en Unibroed van Lith leveren momenteel ruim 4 miljoen eendagskuikens en Broodskuikens per week. Met Team Langenboom beschikt Probroed & Sloot weer over voldoende broedcapaciteit om haar gehele afzet in eigen huis te produceren. Tevens kunnen er broedlokaties ingericht worden per productgroep om specialistischer te kunnen te produceren. Het gros van alle kuikens wordt geleverd in Nederland en Duitsland. Probroed & Sloot heeft een groot marktaandeel in Duitsland, 60 procent van haar kuikens gaat naar Duitsland.

Het vernieuwde bedrijf Probroed & Sloot ambieert een versterkte voortzetting van de open en transparante kwaliteitsaanpak en een gestage groei van de onderneming. Het streven naar uniforme, gezonde koppels kuikens staat daarbij voorop. “In de vleeskuikenhouderij is het verlagen van het antibioticumgebruik en de uitval actueel. Met ons beleid gericht op een vitaler kuiken met een voorbeeldige start spelen we daar op in”, zegt Van der Vleuten.

Opvang van kuikens in het hatchbroodsysteem draagt daar ook aan bij. In dit systeem verblijven kuikens de eerste levensdagen op de broederij onder geconditioneerde klimatologische omstandigheden, waarbij ze direct beschikken over voer en water. Het ondersteunen van kuikens in de startfase levert sterkere, zwaardere en beter ontwikkelde kuikens op voor het vleeskuikenbedrijf. Dat vereenvoudigt en verbeterd de start en verlaagt de uitval en het medicijn-, het voer en energieverbruik.

Daarnaast is een sterke focus op technische begeleiding van vermeerderaars en vleeskuikenhouders door eigen medewerkers van Probroed & Sloot en Unibroed belangrijk voor verbetering van het rendement van pluimveehouders.

Voordelen pluimveehouders

De aanpak van het ‘nieuwe’ Probroed & Sloot levert voordelen op voor vermeerderaars en vleeskuikenhouders. Door een klantgerichte benadering en technische begeleiding kunnen pluimveehouders hun resultaten verbeteren. Het leveren van meer vitale kuikens door Probroed & Sloot heeft voor vleeskuikenhouders een groot aantal voordelen: lagere diergezondheidskosten, minder uitval, meer groei, een lager voer- en energieverbruik, meer uniformiteit en minder afkeuringen. “Ons streven is al jaren om de beste kuikens te leveren en de meest betrouwbare ketenpartner te zijn”, stelt Van der Vleuten. Naast een beter rendement voor de vleeskuikenhouderij leveren gezonde, vitale kuikens ook nog eens voordelen op voor het milieu en de volksgezondheid. “Het energiegebruik op vleeskuikenbedrijven kan omlaag en de voerconversie verbetert met minder mineralenverlies naar het milieu. Ook vinden we een lager antibioticagebruik noodzakelijk om de risico’s op antibioticumresistentie te verlagen. We streven naar gezondheid en welzijn voor mens en dier. Mensen en kuikens van Probroed & Sloot zijn vitaal, productief en hebben het goed”, besluit Van der Vleuten.

Geschiedenis broederijen

Probroed & Sloot is in 2007 ontstaan uit drie ondernemingen die al meer een halve eeuw als onafhankelijk kuikenleverancier actief zijn in Nederland en Duitsland. In 2005 besloten Cobroed en Sloot om te fuseren, in 2007 kwam broederij Pronk er bij en ging men verder onder de handelsnaam Probroed & Sloot. Samen met vakbekwame vermeerderaars brengt het bedrijf op zorgvuldige wijze vitale kuikens voort. Met een open houding, vakkundige begeleiding en waardevolle informatie bevordert zij de marktgerichte samenwerking in de productieketen van diverse slachterijen. In de loop der jaren zijn de broederijen in Groenlo en Meppel uitgebreid en gemoderniseerd. Probroed & Sloot heeft daarnaast een strategische samenwerking met de geheel vernieuwde Duitse broederij Rosefeld in Dessau.

De kernwaarden van Probroed & Sloot zijn: betrouwbaarheid, openheid, klantgerichte flexibiliteit, samenwerken in zelfstandigheid en vooruitstrevendheid.

Unibroed – Van Lith BV stond circa 50 jaar lang te boek als familiebedrijf Van Lith. Door zeer moeilijke marktomstandigheden (vogelpest en faillissement slachterij) kwam het bedrijf zeven jaar geleden in financiële problemen. In 2006 is Van Lith overgenomen door Holding Unicom in Gemert. Onder de naam Unibroed – Van Lith BV maakte het bedrijf een doorstart en werkte jarenlang samen met HatchTech aan de ontwikkeling van het hatchbroodsysteem. Begin 2010 leidde dat tot de succesvolle introductie van het Broodskuiken door Unibroed. In 2009 en 2010 heeft Unibroed onder leiding van de nieuwe directeur Frank de Louw fors geïnvesteerd in een open en transparant kwaliteitsbeleid. De kernwaarden van Unibroed – Van Lith BV zijn: kwaliteit, samenwerking, resultaatgerichtheid en innovatie.

Terug naar overzicht.