Koper en verkoper blijken volmaakte combinatie.

Sinds 2001 ontwikkelt en verkoopt DigiTaalbedrijf e-learningprogramma’s voor het hoger onderwijs. Oprichter Ed Landman heeft het bedrijf in de afgelopen jaren sterk laten groeien. Met name het product Hogeschooltaal.nl is succesvol. Dit online leerprogramma helpt studenten, al dan niet met een opgelopen taalachterstand, hun schriftelijke vaardigheden te verbeteren met behulp van zelfstudie en toetsing. De neerlandistieke achtergrond van DigiTaalbedrijf ligt ten grondslag aan het expertisecentrum op kantoor en de samenwerking met de Taalunie en het Instituut voor de Nederlandse Taal.  Kortom, een prachtig bedrijf waarvoor Adcorporate een passende koper mocht vinden.

Ed Landman geeft aan dat het bedrijf voor hem te groot werd en het werk steeds intensiever. Naast zijn leeftijd, 61 jaar, zag Ed nog een reden om zich te oriënteren op de verkoop van zijn bedrijf. Ed licht toe: “Het leek me een verstandig moment om het bedrijf in de markt te zetten. De hele grote uitgevers gaan soortgelijke digitale producten ontwikkelen en voor mij was het de vraag of ik deze race zou kunnen bijhouden. Ik dacht dat het bedrijf beter af zou zijn onder de koepel van een grote uitgever. Via mijn netwerk ben ik medio 2015 in contact gekomen met Berrie Abelen van Adcorporate. Berrie was direct enthousiast en heeft het verkooptraject voortvarend ter hand genomen.”

Perfecte match

Na de afronding van de bedrijfswaardering, bracht Adcorporate de markt in beeld en stelde op basis daarvan een lijst samen met partijen welke naar verwachting interesse zouden hebben in de overname van DigiTaalbedrijf. Op deze lijst stond onder andere Noordhoff Uitgevers. Berrie vertelt: “In eerste instantie toonden zij geen interesse. Totdat begin 2016 een nieuw management werd aangesteld en de noodzaak voor digitale ontwikkeling binnen het bedrijf publiekelijk werd. Op dat moment hebben wij hen opnieuw benaderd. De gesprekken hebben vanaf dat moment altijd een positieve sfeer gekend. Voor beide partijen was overname zeer interessant, waardoor sprake was van gelijkwaardigheid ten aanzien van eenieders positie. Na de onderhandelingen in afgelopen najaar, is de transactie eind 2016 afgerond.”

Positieve gesprekken en resultaten

Ed is zeer tevreden over het traject: “Al vroeg heb ik uitgesproken dat Noordhoff Uitgevers een fantastische koper zou zijn. Het is een onderwijsorganisatie met doelstellingen waar DigiTaalbedrijf achterstaat. Gelukkig klikte het direct en waren we beiden vanaf het eerste gesprek enthousiast.” Het totale verkooptraject had een doorlooptijd van anderhalf jaar. Achteraf realiseert Ed zich dat deze tijd nodig was om de gegevens boven tafel te krijgen én dat het goed is om te wennen aan verkoop van het bedrijf als het moment daarvan steeds concreter wordt. Ook over de samenwerking met Adcorporate is Ed positief. Ed: “De begeleiding was professioneel en proactief, bijvoorbeeld bij het in orde maken van de stukken en het begeleiden van het due diligence. Berrie was nooit in de mineurstemming, wist op de juiste momenten door te pakken en trad op als goede onderhandelaar.”

Bedrijfsoverdracht in praktijk

Alle medewerkers maakten de overstap naar de nieuwe werkgever en werden daarbij ondersteund door een transitiemanager. Zelf blijft Ed komend jaar ter ondersteuning van het nieuwe management en bestaande klantenbeheer. Tevens is hij nog drie jaar verbonden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling en samenwerkingsprojecten met universiteiten en instituten via de Raad van Advies. Hij ziet de toekomst van het bedrijf met vertrouwen tegemoet.

Terug naar overzicht.