Wat wil je als je dergelijke fouten maakt bij een bedrijfswaardering? Onjuiste peildatum, geen overleg met management over verwachtingen en beleid om zodoende onderbouwde uitgangspunten voor een cashflowprognose te verkrijgen. Waarschuwing lijkt me dan ook meer dan terecht. Ik wil niet zeggen dat deze accountant niet geschikt is voor het uitvoeren van dergelijke waarderingen maar denk wel dat het, zeker bij bijzondere omstandigheden zoals echtscheiding of bedrijfsoverdracht naar derden, verstandig is hiervoor waarderingsdeskundigen in te schakelen. Waarderen is immers een vak apart.

Klik hier voor het artikel.