Team Adcorporate wenst u allereerst de beste wensen voor 2021! Privé en zakelijk. 2020 was een bewogen jaar en pakte heel goed of veel minder goed uit. Wellicht heeft u als ondernemer geen tijd om terug- of vooruit te kijken. Want tijd is kostbaar zeker in drukke tijden of in crisistijd. Laat staan om voornemens te maken. Of u doet er niet aan. Graag willen wij u vijf goede voornemens of tips geven voor 2021. Deze tips zijn nuttig in tijden waar het u goed gaat maar ook wanneer het u minder goed gaat.

  1. Bepaal een duidelijke strategische koers

Vaak hebben ondernemers een duidelijke visie waar ze met hun bedrijf naar toe willen, welke producten of diensten ze aanbieden en welke klanten ze willen bedienen. Toch is het te adviseren om deze strategische koers periodiek te ijken en waar nodig te herzien. Zeker als externe omstandigheden zoals bijvoorbeeld Covid-19 zich voordoen. Zo kan de impact van dergelijke veranderingen in beeld worden gebracht en waar nodig de koers aanpassen. Inzicht in de waardebepalers van uw onderneming helpen hierbij. Heeft u deze niet direct inzichtelijk een waardering specialist kan u hierbij adviseren.

  1. Stel jaardoelstellingen

Het is een open deur maar het bepalen van doelstellingen per jaar helpt om focus aan te brengen en om de strategische koers te behalen. Door de koers in doelstellingen onder te verdelen en deze in de tijd uit te zetten is het makkelijker om de doelstellingen te realiseren. De doelstellingen zijn afgeleid van de waardebepalers of waardestuwers om zo de winstgevendheid en/of waarde van de onderneming te verbeteren.

  1. Begroting

Om te kunnen meten of doelstellingen behaald worden dienen heldere meetindicatoren te worden gedefinieerd. Dit kan door middel van het opstellen van een begroting waarbij naar de belangrijkste waardebepalers van het bedrijf of businessmodel wordt gekeken en dan ook naar volume en prijs. Als hier diepgaander op ingezoomd wordt, kunnen doestellingen concreet worden gemaakt en worden gemonitord.

  1. Stel een liquiditeitsprognose op

Bij zowel een groeiende onderneming als bij een onderneming waarbij het minder goed gaat is cash “king”. Inzicht in liquiditeiten is essentieel. Bij groei moet u zorgen dat voldoende middelen beschikbaar zijn om de groei te kunnen financieren. Bij een onderneming waarbij het minder goed gaat is het noodzakelijk om voldoende cash te hebben om te kunnen blijven voortbestaan. Inzicht hierin is dus cruciaal. Hoe gedetailleerd de liquiditeitsprognose dient te zijn is afhankelijk van de situatie. Dat kan zijn op maandbasis op weekbasis of zelfs op dagbasis.

  1. Bewaak je werkkapitaal

Om goed inzicht te krijgen in de liquiditeitsprognose is het bewaken van werkkapitaal van belang. Omloopsnelheid voorraden, debiteuren en crediteuren zijn elementen waar een ondernemer invloed op kan uitoefenen. Een goed voorraadbeleid, strakke debiteurenbewaking en crediteurenbeleid maken mogelijk om een betere liquiditeitspositie te genereren. Hierbij dient wel in ogenschouw te houden dat deze de business niet negatief mogen beïnvloeden. Het is niet de bedoeling dat de levertijden van producten oplopen omdat er een onjuist voorraadbeleid wordt gevoerd van een halfabricaat waardoor klanten te lang op uitlevering dienen te wachten waardoor het risico op orderannulering toeneemt.

Nogmaals, alle goeds en succes voor 2021. Heeft u naar aanleiding van deze goede voornemens vragen of wilt u eens verder praten neem dan contact op met Berrie Abelen of Harold van Kraaij.