Schijnbaar lijken de iets verbeterde economische omstandigheden fragiel als men uitgaat van een blijvend bovengemiddeld aantal faillissementen. Van de 3 genoemde redenen (weerstandsvermogen te laag, hoog gehalte ZZP-ers en snelle veranderende technologie├źn) is de laatste wel een interessante. Men zou verwachten dat, gezien de periode 2008-2013 waarin sprake was van een ware faillissementsgolf, de gemiddelde ondernemer zich een hoger aanpassingsvermogen aangemeten zou hebben. Immers, het gaat niet vanzelf beter maar hiervoor is creativiteit en vechtlust nodig. Wil de echter ondernemer opstaan?