Bij het maken van een waardering zijn er altijd 2 zaken die van grote invloed zijn: prognoses en het risicoprofiel. Rivian lijkt het meest moeite te hebben met het realiseren van het 1e, de prognose. Hierop is immers de beurswaarde gebaseerd, op toekomstige verwachtingen.

Het niet realiseren van prognoses van Rivian kost bijna 80% van de waarde! Ben benieuwd naar de achtergrond van de handel in aandelen, hoe kan het toch dat beleggers instappen wanneer er geen cijfers zijn over omzet maar enkel verwachtingen? Met als resultaat dat de waarde zelfs hoger is dan een bedrijf als Volkswagen Groep met aanwijsbare omzetten en resultaten.

Bij koop, verkoop en participaties in MKB-bedrijven gaat het bij de waardering en de onderhandelingen met name over de toekomstige verwachtingen en de onderbouwing daarvan. En gaat de koper er niet zondermeer van uit dat de door (adviseur van) verkoper genoemde verwachtingen uitkomen. Blijft bijzonder hoe anders dit bij Rivian is en dat de wet van de “grote getallen” lijkt te gelden: hoe hoger de verwachtingen, hoe meer “eager” de markt is.