Adcorporate heeft als missie de totale markt voor bedrijfsoverdracht transparanter te maken. “Met tien potentiële kopers in plaats van één wordt je onderhandelingspositie en daarmee waarschijnlijk ook de opbrengst een stuk beter”, vertelt directeur Berrie Abelen.

Adcorporate begeleidt bij alle verschillende scenario’s waarbij een bedrijf in andere handen overgaat, of dit nu koop of verkoop betreft, of de fiscaal meest gunstige overdacht binnen de familie. Het bedrijf wil de totale markt voor bedrijfsoverdracht transparant maken, wat het onder andere doet middels de site bedrijventekoop.nl. “Daarvan kan elke ondernemer en intermediair gebruik maken”, vertelt directeur Filip Demuyt. “Het is een exacte afspiegeling van het Nederlandse mkb-bedrijfsleven. Alles staat erop: van de slager op de hoek tot een groot productiebedrijf.”Het bedrijf begeleidt veel familiebedrijven bij bedrijfsovername en –opvolging en draagt deze groep ondernemers een warm hart toe. Dit is ook de reden geweest dat Adcorporate in 2011 als een van de co-founders optrad van de Stichting voor het Familiebedrijf. “Er zijn veel partijen die zich bezighouden met onderzoek naar familiebedrijven. Zij benaderen de materie veelal vanuit een wetenschappelijk perspectief, maar het familiebedrijf moet zich er wel mee kunnen identificeren.”

Dynamisch familiebedrijf
De stichting heeft als doel het vertalen van onderzoek in praktische handvatten voor de ondernemers. “Niet het delen van onderzoeksresultaten, maar een stukje voorlichting. Want hoe kun je de kennis die er is over familiebedrijven gebruiken voor je eigen situatie? Onze prioriteit is informatieverstrekking en hiermee mensen laten nadenken.” Deze informatieverstrekking doen Adcorporate en de Stichting voor het Familiebedrijf ook naar intermediairs die met familiebedrijven te maken hebben, waaronder veel accountants. “Wat we hen vertellen is dat het familiebedrijf niet zomaar een klant is. Deze organisaties zijn veel dynamischer omdat meerdere belangen door elkaar lopen; zeggenschap, eigendom en bedrijfsvoering.”Om familiebedrijven optimaal te begeleiden is het van belang kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen. “Je kunt als adviseur niet alleen maar als een knipmes ‘ja en amen’ zeggen op verzoeken van de klant, maar je moet ook je mening laten horen en met mogelijke alternatieven komen. De opdrachtgever bepaalt natuurlijk, maar je moet hem wel de keuze geven.” Dit is vooral van belang bij bedrijfsoverdracht, waarbij vaak niet de juiste specialisten worden ingeschakeld. “De accountant is doorgaans de spil in het familiebedrijf en dat is prima, maar hij heeft doorgaans niet zelf de capaciteiten om een proces van bedrijfsovername en opvolging aan te sturen en te coördineren.”

Nuchtere kijk op opbrengst
Steeds meer familiebedrijven komen op de markt, ziet Abelen. “Het komt meestal voort uit het feit dat de ondernemer zelf nog wel één van zijn kinderen als opvolger ziet, maar de kinderen zelf hebben er vaak geen trek in.” Vooral bij bedrijven tot 25 man personeel, waarbij de ondernemer zelf veel rollen bekleedt, is hier sprake van. “De beoogde opvolger ziet de tijd die in het bedrijf gestoken moet worden en zet dat af tegen de opbrengst. De jonge generatie is daar heel nuchter in. Als zij dezelfde opbrengst ook ergens anders kunnen verdienen in een 40-urige werkweek, dan vinden zij dat ook prima.”Veel verkopende ondernemers, die zelf gewend zijn aan de lange werkdagen van een ondernemer, kiezen ervoor hun kind dit niet ‘aan te doen’. Of zij zien simpelweg dat de opbrengst bij verkoop aan een derde partij veel hoger is dan een overdracht binnen de familie. “Het heeft tenslotte ook te maken met euro’s. En het gaat om grote verschillen in opbrengst.”

Begeleiding is essentieel
Goede resultaten en stabiliteit in een bedrijf hebben effect op de verkoopprijs, maar ook transparantie in de markt, aldus Abelen. “Als er maar één potentiële koper is, dan kun je ook maar met één partij onderhandelen. Maar met tien kopers wordt je onderhandelingspositie beter en de opbrengst waarschijnlijk hoger.” Goede begeleiding in dit traject is daarin essentieel, zo vindt hij. “En dat hoeft helemaal niet extreem kostbaar te zijn. Het levert op de lange termijn ook veel meer op. Wij voorkomen probleem, zorgen voor een efficiënt proces en een snellere doorlooptijd. Wij willen ontzorgen en daar zijn onze klanten achteraf telkens weer heel blij mee.”