Inmiddels is duidelijk dat sentiment een grote invloed heeft op de besluitvorming van mensen. Waar het artikel over rept, over beursgenoteerde bedrijven en bijbehorende miljardentransacties, lijkt nog wat ver af te staan van de MKB-markt. Doordat de beschikbaarheid van bancaire financiering voor dit type bedrijven beperkt is, beperkt dit tevens het volume aan bedrijfsoverdrachten in het MKB. Om positief af te sluiten: private equity partijen hebben door desinvesteringen in beursgenoteerde bedrijven hun overnamekas gevuld hetgeen een positieve invloed kan hebben op het aantal participaties dan wel financieringen van overnames in het MKB-segment.