Overdracht of verkoop zijn voor een familiebedrijf uiterst ingrijpende gebeurtenissen. Zakelijke overwegingen en emotionele aspecten strijden vaak met elkaar. De continuïteit van de onderneming én de sfeer in de familie staan op het spel. Een geslaagde overdracht is daarom veel waard.

Familiebedrijven werden een paar decennia geleden nog als stoffig en weinig professioneel gezien. Tegenwoordig staan familiebedrijven eerder voor succesvol ondernemerschap, betrokkenheid en aandacht voor de lange termijn. Ondernemers presenteren zich trots als familiebedrijf.

De sterke kanten van het familiebedrijf zijn tegelijk de valkuilen. De verantwoordelijkheid die het eigendom met zich meebrengt weegt soms zwaar, de verschillende generaties kijken vaak anders naar de toekomst en meningsverschillen op de zaak gaan mee naar huis.

De overgang van het bedrijf naar de volgende generatie of de verkoop aan derden is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen waarmee een familiebedrijf te maken krijgt. Het is alle betrokkenen veel waard als dat soepel verloopt.

In Opvolging en overdracht van familiebedrijven schetsen Berrie Abelen en Wout van der Goot herkenbare uitdagingen voor alle hoofdrolspelers in het familiebedrijf, zoals de eigenaars, de verschillende adviseurs, opvolgers en overige familieleden. Ze presenteren de verschillende strategieën, de financiële keuzes en de belangrijkste succesfactoren. Ook besteden ze aandacht aan de noodopvolging, zoals bij echtscheiding of arbeidsongeschiktheid.

Belangrijke succesfactoren zijn onder meer dat de vertrekkende leiding de opvolgers voldoende ruimte geeft en dat de familie een heldere eigenaarsvisie heeft. Advies nummer 1 van de auteurs aan de opvolgers: Durf te breken met het verleden, ook als dat leidt tot conflicten met voorgangers.

‘In de praktijk zien we te vaak dat de verschillende generaties verschillende talen spreken.’, zegt auteur Berrie Abelen. ‘Het is daarom van groot belang dat deze personen oor en oog hebben voor het verhaal van de ander. Immers, zij moeten samen ervoor zorgen dat het familiebedrijf blijft bestaan en op een goede manier weer aan de volgende generaties overgedragen kan worden.’

Abelen schreef het boek samen met Wout van der Goot, die vorig jaar overleed. ‘Ik ben blij dat Wouts kennis en ervaring in elke bladzijde doorklinkt.’