Banken hoeven en kunnen tegenwoordig niet meer als enige partij de financieringsbehoefte invullen. Ik heb op zich geen probleem met stapelfinanciering, waarbij zekerheden verdeeld worden tussen partijen, maar heb wel weerstand tegen het feit dat het restant en bovenmatig risicodragend deel afgewenteld wordt naar particulieren (hetzij via de eigen omgeving hetzij via crowdfunding). Laat Kamp de toegezegde subsidie maar eens verstrekken en laat de financiële instellingen hun “ding” doen: financieren zoals het bedoeld is.