Mooi dat gesproken wordt over goedkoper geld lenen. Het zal echter hopen worden of eenzelfde positivisme geldt voor de MKB-bedrijven: enerzijds of de beschikbaarheid van extra geld leidt tot het meer beschikbaar stellen van gelden en anderzijds of de lagere rentes ook leiden tot lagere tarieven.