Meer bedrijfsonderdelen afstoten, focus op de corebusiness om daarvan uit door te groeien. Investeringsbereidheid is nog niet wat het zijn moet maar hoort bij voorzichtigheid. Voor die CFO’s die willen desinvesteren: wij maken graag tijd!