Duidelijk rapport van KPMG. Opvallend dat meer Nederlandse bedrijven aan buitenlandse partijen worden verkocht dan andersom. Op de lange termijn niet wenselijk lijkt me. In het MKB zien we wel steeds meer interesse vanuit Vlaanderen en Duitsland maar relatief weinig leidt tot een transactie. Beperktere omvang in relatie tot cultuurverschil levert voor de kandidaat-koper op voorhand teveel latent risico op. Wel interessant hoe het buitenland naar Nederland en het bedrijfsleven kijkt.