Succesvolle overnames van MKB-bedrijven bieden goede vooruitzichten: innovatie, omzet en groei van de werkgelegenheid. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken waarbij de resultaten voor en na de overname gemeten worden. Door de verbeterde economie staan momenteel meer bedrijven te koop, zo ook met een toegenomen stabiliteit en kwaliteit. Bijkomend voordeel is dat ondernemers meer bewust zijn dat ze zich flexibel op dienen te stellen ten aanzien van de vraagprijs.

De gevolgen van mislukte bedrijfsovernames in het MKB op de Nederlandse economie is volgens het rapport van Lex van Teeffelen enorm toegenomen: verlies aan werkgelegenheid verdubbeld, omzetderving en kapitaalvernietiging verviervoudigd. Uitblijvende financiering, ontbrekende begeleiding en de sterk toegenomen leeftijd van de ondernemer bij verkoop vergroten de kans op uiteindelijke opheffing van een bedrijf. Volgens het, in januari van dit jaar, verschenen rapport van Panteia zouden deze gevolgen echter minimaal zijn omdat het verlies aan werkgelegenheid en omzet door andere ondernemingen wordt overgenomen.

Hoe dan ook, er moet wat gebeuren. Wat dan? Meer aandacht voor het thema “ondernemerschap”, zowel op het gebied van onderwijs, werkgeversorganisaties en politiek. Daarnaast betere financieringsmogelijkheden voor de beoogde bedrijfsovernames, te beginnen met subsidiëring van vooronderzoek dan wel de voorbereiding op verkoop voor de verkopende ondernemer.