Het aantal starters in het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de laatste tijd aan het afnemen. Vorige maand telde de Kamer van Koophandel (KvK) er 11 procent minder dan in juli vorig jaar.

Daartegenover blijft het aantal startende zzp’ers groeien ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Dit duidt er volgens de KvK op dat het momenteel gemakkelijker is om alleen een onderneming te beginnen dan als ‘klassiek’ bedrijf, waar personeel voor moet komen is en waarvoor veel investeringen nodig zijn.

In de maand juli zijn er in totaal 13.717 bedrijven gestart, 1 procent meer dan een jaar geleden. Daartegenover stonden 7.873 bedrijfsbeëindigingen. Het aantal ondernemers dat de stekker eruit trok, kwam 2 procent lager uit.

Het aantal faillissementen daalde afgelopen maand met 21 procent, tot 480. Vanwege het economisch herstel gaan er al een tijdje een stuk minder bedrijven over de kop.

Door: ANP

Starten door overname beperkt de risico’s en moeilijkheden waarmee een startende ondernemer te maken krijgt als hij vanaf 0 begint. Ook ZZP-ers ontkomen hier niet aan. Direct kunnen beginnen met klanten, omzet en ervaren personeel zou niet zozeer als nadeel dienen te gezien. Financiering is dan wel nog een aandachtspunt. Maar ook hiervoor bestaan voldoende mogelijkheden. Niet in de laatste plaats door de verkoper die zijn bedrijf liever overdraagt dan stopt vanwege het ontbreken van een juiste opvolger.