Bedrijfsoverdracht is een onderwerp dat vroeg of laat ook bij u op de agenda zal staan. Een goede voorbereiding is daarom van essentieel belang.

U maakt kennis met verschillende aspecten rondom bedrijfsoverdracht die bepalend kunnen zijn voor u en uw organisatie. Dit geldt omgekeerd ook indien u voornemens bent een onderneming over te nemen. Heeft u ook behoefte aan een gedegen beoordeling van de verkoopbaarheid, de realisatie van maximale opbrengst en een snelle afhandeling? En wat hier allemaal bij komt kijken, zowel vanuit de kant van de verkoper als de koper? Het gaat namelijk niet zomaar over overdracht van een onderneming, ook emotionele aspecten spelen een rol.

De Masterclass biedt u een inspirerend programma waarin u op een heldere wijze tekst en uitleg krijgt over deze onderwerpen. Met deze praktijkgerichte aanpak kunt u zich optimaal voorbereiden en oriënteren op de verkoop, overdracht of overname van een bedrijf. Bovendien biedt deze middag een goede gelegenheid voor de aanwezigen om ideeën uit te wisselen. Wij zien u graag 27 november.