In het geval van opvolging binnen de familie zou bij 1 op de 10 beoogde bedrijfsoverdrachten over 1 jaar tegen gunstige voorwaarden het bedrijf worden overgedragen waardoor de koopprijs relatief laag is. Door gebruik te maken van bepaalde faciliteiten (bedrijfsopvolgingsregeling) kan de overdrager tot, afgerond, € 1 miljoen belastingvrij schenken wat omgekeerd het voordeel is voor de opvolger. Als je als overdrager jezelf kunt permitteren deze vorm van opvolging toe te passen, denk ik dat hetzij de overdrager er letterlijk veel voor over heeft dat het bedrijf in handen van de familie blijft hetzij voor zijn pensioen niet afhankelijk is van de opbrengst bij overdracht. In elk opzicht een luxe probleem.

‘Ondernemer wordt vaak niet rijk van bedrijfsoverdracht’

Veel ondernemers worden helemaal niet rijk van de overdracht van hun bedrijf. Zij kiezen ervoor om de aandelen volledig of gedeeltelijk aan de volgende generatie te schenken.

Dit signaleert ABN Amro MeesPierson in een onderzoek onder ruim 400 directeuren-grootaandeelhouders in Nederland. Daaruit blijkt dat twee op de tien uiterlijk begin 2019 afstand wil doen van het bedrijf. Dat heeft alles te maken met de gevorderde leeftijd: Nederland telt zo’n 70.000 dga’s van 55 jaar en ouder.

Gunstige fiscale regels bij schenking
Maar de zilvervloot vaart meestal niet binnen bij bedrijfsoverdracht, stelt Peter Pleijsant, fiscalist bij het kenniscentrum vermogensadvies en beleggen bij ABN Amro MeesPierson in de rapportage. Door het bedrijf (deels) te schenken, kan gebruik worden gemaakt van gunstige fiscale regels, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Vooral bij overdracht aan de kinderen van de eigenaar, gebeurt dit regelmatig, aldus Pleijsant.

De verkopende dga kan ook een korting geven op de koopsom als de opvolger het geld niet heeft om de overname volledig te bekostigen en het niet mogelijk is om de hele koopsom te schenken.

Overdracht is proces van jaren
De helft van de bedrijven waarvan de dga’s afstand willen doen, wordt verkocht of geschonken aan de (klein)kinderen. De bedrijfsoverdracht is in veel gevallen een proces van jaren. Zes tot acht jaar voorbereiding komt veel voor, blijkt uit het onderzoek.

Soms kan het sneller. Nu de crisis voor de meeste bedrijven voorbij is, is voor velen het moment aangebroken om een stap terug te doen, aldus de rapporteurs. Zij suggereren dat ondernemers ook niet te lang moeten wachten. Op dit moment is het fiscaal gunstig om het bedrijf over te dragen. ‘Het is afwachten hoe dat onder het volgende kabinet is.’

Bronvermelding dinsdag 4 april 2017, redactie Het Financieel Dagblad, www.fd.nl.