Kijkende naar de gemiddelde voorwaarden van de kredietunies (hoogte rente en criteria) scheelt dit weinig met de andere aanbieders. Sterker nog: Qredits hanteert veelal een hoger rentetarief.

De meest voor de hand liggende verklaringen dat Kredietunies niet van hun geld afkomen is ofwel onvoldoende bekendheid ofwel strenge(re) beoordeling van de aanvragen.

Dit verdient nader onderzoek, graag ook kijken naar het % aan defaults bij de verschillende kredietaanbieders!