Sluit me aan bij de beleving dat in 2016 een stijging van het aantal transacties heeft plaatsgevonden t.o.v. 2015. Zowel binnen Adcorporate hebben we meer deals succesvol afgerond, zo ook horen we dezelfde geluiden bij onze concullega’s binnen de beroepsorganisatie (BOBB). De markt lijkt er dan ook klaar voor dat, met oog op beschikbaar privaat kapitaal, deze lijn zich doorzet in 2017 en daarna. Ben wel benieuwd naar de bronnen en de onderliggende cijfers van het rapport, specifiek kijkende naar het MKB. Ook ten aanzien van de benoemde multiples, een ondernemingswaarde zou gemiddeld 9,9 X Ebitda bedragen!?