Jaarrekeningen horen meer informatie te geven dan de financiële verslaggeving. Cijfers zijn prima, door wet- en regelgeving soms moeilijker te doorgronden dan het oplossen van een Rubiks kubus, maar vertellen niet het echte verhaal. Graag meer aandacht voor het bestuursverslag of de management-letter. En daarin openheid over de realisatie van het in het voorgaande jaar opgenomen doelstellingen en de (op basis van deze kennis) aangepaste doelstellingen voor het komende jaar en de langere termijn. Op deze manier wordt een bruikbaar document waarbij cijfers ook daadwerkelijk informatie bevatten.