Cijfers en statistieke zijn leuk te communiceren, zeker als hieruit een duidelijk signaal blijkt. In deze mis ik echter de nuancering. Vanuit welke kant zijn de onderhandelingen afgebroken: vanuit de koper of vanuit de verkoper? En wie heeft in een dergelijk traject het initiatief genomen om aan tafel te gaan, de koper of de verkoper? En het percentage van 38%, in hoeverre is dit een dubbeltelling? Bij een overnamegesprek zijn toch veelal 2 partijen betrokken? Verder zou het prettig zijn als meer informatie verstrekt zou worden over het type risicofactoren. Wellicht dat Deloitte deze week nog met deel 2 van het onderzoek komt…