Het artikel geeft inzicht in de problematiek maar geen concrete oplossingen anders dan de voor de hand liggende. Daarnaast is het de vraag of de geschetste problematiek anders is dan bij niet-familiebedrijven. Daarnaast zal er ook verschil zijn in sector en omvang. Oftewel: berichtgeving mag positiever zijn, volgens mij worden de familiebedrijven te snel als “afwachtend en niet-innovatief” bestempeld.