Onze huidige portefeuille bestaat voornamelijk uit verkoopmandaten. Partijen die opzoek zijn naar bedrijven schakelen meestal pas een adviseur in zodra zij een concrete target op het oog hebben. De redenen van verkoop zijn in onze portefeuille divers. Verkopen voor het “geld” komt veelal pas op plaats 3 of 4. Het aantal dossiers dat door COVID-19 “on hold” is gezet is dan ook minimaal. De dossiers die on hold zijn geplaatst is veelal op verzoek van de opdrachtgevers omdat ze twijfelde over het juiste sentiment in de markt.

DGA’s die enkel willen verkopen vanwege het geld, dus geen pre-exit, zullen ongetwijfeld hun gezicht weer laten zien. Dat er voldoende geld in de markt is, is helder. Dit gegeven speelt al jaren en neemt alleen maar toe vanwege dalende rentes, volatiele beurzen en – tijdelijk – minder aanbod van bedrijven. Of dat kopers vervolgens bereid zijn een bovengemiddelde prijs te betalen is de vraag. COVID-19 brengt toch onzekerheid met zich mee, hetgeen nadelig effect kan hebben op de verkoopprijs.

Hetgeen momenteel meespeelt in de markt van bedrijfsovernames is de verhoogde complexiteit ten aanzien van verdienmodellen en prognoses. Dit heeft zowel invloed op de waardering als – in meerdere mate – op de betalingsstructuur. En daarnaast de beschikbare capaciteit van banken om deze overnames te financieren. Een aantal neemt simpelweg geen nieuwe dossiers aan: dat is de nieuwe policy. Anderen zouden wel willen maar hebben simpelweg alle capaciteit nodig om de huidige relaties te adviseren en monitoren.

Laten we in ieder geval met z’n allen positief blijven, het sentiment heeft klaarblijkelijk een grote invloed op de totale markt. Door positief te blijven, blijft het sentiment in de markt ook positief en daar profiteren we allemaal van