Bij bedrijfsoverdrachten in het MKB is het niet anders. Veel memoranda bevatten gegevens over de onderneming, personeel, klanten en de financiële prestaties. Wat vaak ontbreekt, is de achtergrond dan wel een broodnodige toelichting om deze gegevens om te kunnen zetten in bruikbare informatie. Zo ook de blik op de toekomst, in welke richting beweegt de branche zich dan wel welke kant wil het bedrijf op (waarop de prognose gebaseerd is naar ik aanneem?)? Zonder deze toelichting blijft een onbruikbare verzameling van gegevens.