Een klein lichtpuntje in de coronacrisis, vandaag eerste melding over stabilisering van de besmetting. Niet meer exponentieel maar 1-op-1. Laten we hopen dat dit het eerste begin is van verbetering.

De meeste ondernemers (niet zijnde ZZP-ers) zullen de regelingen al kennen:

  1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom)
  2. Uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting
  3. Borgstelling MKB-kredieten en MKB-Landbouwkredieten voor overbruggingskrediet of verhoging van de rekening-courantkrediet
  4. Garantie Ondernemersfinanciering voor het makkelijker verkrijgen van leningen
  5. Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen.

Het is vanzelfsprekend niet meer te voorspellen wat de economische gevolgen zullen zijn voor eenieder. Wel lijkt de ene sector harder getroffen te worden dan de ander. Hopelijk gaan bovenstaande maatregelen ervoor zorgen dat bedrijven kunnen blijven bestaan.

Op dit moment kunnen we niet heel veel meer doen dan afwachten. Maar vooral positief blijven. Hoe beter we luisteren naar de opgelegde maatregelen, hoe eerder de economie weer op kan starten om zodoende schade te beperken.

In de overnamesector is het momenteel heel divers. Zowel voor verkopers en kopers. Verkopers hebben grote kans dat hun omzet dit jaar lager uit zal vallen dan begroot en kopers hebben grote kans dat banken nieuwe dossiers pas oppakken zodra zicht is op “herstart” van de economie.

Ons motto is gewoon rustig blijven. Iedereen heeft met dezelfde omstandigheden te maken en laten we ervan uitgaan dat de gevolgen grotendeels beperkt blijven tot 2020.