Franchisenemer begeleid bij de verkoop van een 2-tal vestigingen aan franchisegever. Strategisch is het voor franchisegever van belang te groeien met eigen vestigingen. Onze opdrachtgever had 2 van de oudste en grootste vestigingen die franchisegever in wilde lijven, hetgeen onze klant prima paste gezien zijn leeftijd. Na diverse onderhandelingsrondes met diverse lagen binnen het concern van franchisegever, managen van verwachtingen en gevoelens over en weer is uiteindelijk een akkoord bereikt. Contract getekend!