Net nu dergelijke platforms onder vuur komen te liggen door defaults van projecten niet of onvoldoende te melden, platforms ineens ophouden te bestaan en de markt vraagt om verscherpt toezicht, laten ze de mogelijkheid liggen zelf kaders en werkbare regels te kunnen schetsen voor zichzelf. Wat een gemiste kans!