De laatste jaren zien wij al een forse toename van investerings- en participatiemaatschappijen als kandidaat-koper voor onze verkopende cliënten.

In circa 30% is de uiteindelijke koper ook een dergelijke financiële partij.

Of het beeld dat in het artikel wordt geschetst, aantal overnames vanuit private equity neemt af door (te) hoge waarderingen, wordt niet herkend in de MKB-sector.

In dit marktsegment zijn juist voldoende “pareltjes” te vinden tegen reële koopprijzen. Laat maar komen zou ik zeggen!