Een beoogde fusie tussen 2 IT-bedrijven die elkaar al lang kennen en samenwerken. Zo ook zien beiden de toegevoegde waarde van samengaan. Prima uitgangspunt.

Echter, door verschil in rechtsvorm, omvang en groei was het een uitdaging beide bedrijven op de juiste manier te waarderen en te adviseren in de onderlinge aandelenverhouding.

Door de opzet van de waardering en de gegeven toelichting waren partijen er evenwel snel uit en is de fusie per 1 januari 2019 een feit!