Bijzondere opmerking vanuit VNO-NCW. Dat financiële wereld van groot belang is (geweest) voor Nederland zal niemand ontkennen. Echter door toenemende transparantie en (verplichte) openbaarheid komt de zogenaamde graaicultuur aan het licht. Dan is het ook niet zo vreemd dat politiek en inwoners van Nederland hierover een mening vormen. Het doelbewust uit zijn op geld en eigenbelang strookt nu eenmaal niet met waardecreatie ten behoeve van alle belanghebbenden waarbij functionarissen binnen de financiële sector zich gedienstig opstellen. Ligt de volgende economische crisis in het verschiet?