Overal worden fouten gemaakt. Wanneer het om grote fouten gaat en dit herhaaldelijk gebeurt dan moet er ingegrepen worden. Schakel daarom altijd een specialist in, waarderen is immers niet iets wat men “ er even bij doet”. Hopelijk beseft deze partij dit inmiddels ook.

Klik hier voor het artikel.