De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht, vraag 93 van 100

Bij de financiering van een overname kan ook gebruik gemaakt worden van diverse overheidsregelingen. Dit gebeurt voornamelijk indien de kopende partij onvoldoende zekerheden kan bieden. In dit blogbericht gaan we dieper in op de 3 meest voorkomende regelingen voor ondernemers.

Deze regelingen zijn er echter niet direct voor de ondernemer maar voor de financierende partij c.q. bank. Indirect biedt dit voordeel voor de ondernemer omdat hiermee het risico voor de bank verlaagd wordt. Inzet van dergelijke overheidsregelingen heeft derhalve 2 voordelen:

  1. De bank zal eerder genegen zijn te financieren
  2. Doordat het risico voor de bank afneemt, zal ook een lagere rente gelden

Van de volgende overheidsregelingen kan – via de bank – gebruik worden gemaakt:

  • Borgstellingskrediet (BSK of BMKB), tot maximaal € 1.500.000 aan bankleningen, overheidsborgstelling maximaal 90%
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-financiering), vanaf € 1.500.000 tot maximaal € 150 miljoen aan bankleningen, overheidsborgstelling 50%
  • Groeifaciliteit, maximaal € 5.000.000 aan achtergestelde bankleningen, overheidsborgstelling 50%

Doordat de staat garant staat (“staatsgarantie”) voor een deel van het risico, wordt het risico voor de bank lager.

Let op: bij het aanvragen van dergelijke regelingen gelden strikte voorwaarden. Zo zijn bijvoorbeeld verschillende branches uitgesloten, gelden verschillende looptijden, rentes en afsluitprovisies.

Financiering is een vak apart. Overleg daarom met de overnameadviseur, de accountant en de bank om tot de meest gepaste vorm van bankfinanciering te komen (al dan niet met inzet van een overheidsregeling).