1. Wat betekent overnamedatum?

Wat is de definitie van overnamedatum in de context van bedrijfsoverdracht? De definitie van overnamedatum is de datum waarop de activiteiten van de onderneming voor rekening en risico van verkoper overgaan op koper. Dit betekent zoveel dat alle winsten maar ook verliezen vanaf die datum voor de rekening van koper komen.

In het voorbeeld van een BV gaat op de overnamedatum het economisch eigendom over van verkoper naar koper. De juridische overdracht, wat plaatsvindt via de notaris, vindt meestal op een later moment plaats. Dit noemen we het transport,  de juridische overdracht of levering van aandelen.

De levering van aandelen vindt vaak plaats “met terugwerkende kracht”, een regelmatig gehoorde uitdrukking in de praktijk. De aandelen van een besloten vennootschap worden gedurende het boekjaar verworven, waarbij in de koopovereenkomst en/of akte van aandelenoverdracht is bepaald dat de “aandelen vanaf 1 januari 20XX voor rekening en risico van koper komen”. 1 januari wordt dan de overnamedatum of effectieve datum genoemd.

Indien de leveringsdatum op een later moment ligt dan de overnamedatum, zal de verkoper de onderneming vanaf de overnamedatum tot aan leveringsdatum voor rekening en risico drijven ten behoeve van de koper: om ervoor te zorgen dat de koper daadwerkelijk krijgt waarvoor hij heeft betaald per leveringsdatum, worden afspraken gemaakt over wat de verkoper in de tussenliggende periode wel en niet mag doen. Hierop wordt in het volgende blogbericht (Wat betekent leveringsdatum?) verder ingegaan.

De overnamedatum is veelal afhankelijk van de overeengekomen verkoopvoorwaarden. In basis zijn er twee verkoopmethoden: locked box of closing accounts. Deze begrippen zijn behandeld in de eerdere vragen 77 (Wat is een locked box bepaling?) en 89 (Wat zijn closing accounts?).

Los van de gekozen methode kunnen koper en verkoper met elkaar een ieder willekeurige datum overeenkomen. Vanuit financieel oogpunt is het raadzaam om een datum aan het begin of einde van een maand te kiezen. Dit heeft te maken met de financiële afsluiting van administratie.