86. Wat zijn de faal- en succesfactoren bij bedrijfsopvolging, deel II?

Waar het vorige bericht al de eerste 2 faal- en succesfactoren voor een goede opvolging bij familiebedrijven zijn behandeld, worden in dit artikel de 3e en 4e succesfactor verder toegelicht.

  1. Professioneel management wordt geborgd door governance in familie en bedrijf

Bij professioneel management in een familiebedrijf gaat het om de combinatie van een bedrijfseconomische aanpak binnen de sociaal-culturele context van het familiebedrijf. Professioneel management heeft in principe niets te maken met managers van buiten de familie.

Het binnenhalen van ‘professionele managers’ zou de suggestie kunnen opwekken dat managers vanuit de familie niet professioneel zou zijn. Professioneel management is echter alleen gerelateerd aan specifieke expertise op de hierboven beschreven kenmerken. Binnen de context van het familiebedrijf komt er naast specifieke kennis ook het opereren in een sociale, relationele en culturele bijzondere omgeving bij.

Corporate governance, ofwel goed bestuur in een familiebedrijf, gaat over de bestuurlijke inrichting van de onderneming. Het doel is om met goed bestuur het professionele management te ondersteunen. Kernthema’s zijn A) structuur, B) rolverdeling, C) spelregels, D) fair process en E) besluitvaardige teamwerking.

  1. Eigendomsoverdracht is een zorgvuldig gepland proces

Opvolging in het familiebedrijf is niet compleet als deze niet gepaard gaat met overdracht van eigendom. Ten onrechte wordt gedacht dat overdracht van eigendom minder emotioneel geladen is dan de overdracht van leiding.

Spanningen zijn zeer zeker wel mogelijk bijvoorbeeld bij overdracht van leiding en eigendom waarbij eigenaren ontstaan die niet betrokken zijn bij de leiding. Er zijn drie kernbegrippen in het geding bij overdracht van eigendom: 1) rechtvaardigheid, 2) betrokkenheid en 3) bestuurbaarheid.

Voor iedereen geldt ook: bedrijfsopvolging is in feite een en al emotie. Erken en accepteer emoties als iets wat bij het proces hoort maar laat je er niet door leiden. Haal er daarom op tijd een adviseur bij, met kennis van familiebedrijven, die deze emotie kan scheiden van de ratio om zodoende de vooraf gestelde doelen te realiseren.